Analizy brytyjskiego banku inwestycyjnego Barclay Capital nie pozostawiają wątpliwości – PKB naszego kraju w ostatnim kwartale spadło do 0,4 procent, zaś rok do roku – do 0,7. To w zasadzie recesja.

Grudniowe dane makroekonomiczne sugerują, że gospodarka jest na stromej równi pochyłej. Mamy do czynienia ze sztywną polityką fiskalną oraz monetarną, a z drugiej strony z bardzo niskim popytem zagranicznym

– cytuje ekonomistów BC – portal ekonomia24.pl.

W pierwszych trzech miesiącach 2013 r. bank spodziewa się wysokości polskiego PKB – 1 procent, dla przypomnienia rząd ocenił PKB na 2,2 procent. Zdaniem tych samych analityków kondycja gospodarki może być słabsza także w drugim kwartale.

Ograniczone możliwości pobudzenia gospodarki oznaczają, że tendencja spadkowa może się wydłużyć. Prawdopodobieństwo korekty budżetu z myślą o pobudzeniu wzrostu jest wysokie. Dlatego podtrzymujemy prognozę średniorocznego wzrostu PKB za 2013 r. na poziomie 1 proc. rok do roku

– brzmi konkluzja raportu.

Slaw/ ekonomia24.pl