Związki partnerskie godzą w małżeństwo i rodzinę

Przed debatą Sejmu RP nad projektami aktów prawnych, mającymi wprowadzić w Polsce związku partnerskie (24/25.01.2013 r.), chcemy wyrazić obywatelskie zaniepokojenie i przekazać do publicznej wiadomości następujące uwagi.

I. Projekty te zmierzają do nadania dowolnym parom osób pełnoletnich: hetero czy homoseksualnym, praw i obowiązków małżeństwa, przez co kwestionują ład społeczny oparty na wspólnotach podstawowych: małżeństwie i rodzinie. Są one sprzeczne z konstytucyjnymi gwarancjami ochrony małżeństwa, rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa. Przypomnijmy: Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej (Art.18).

Małżeństwo stanowi fundament rodziny i rozwoju społecznego. Tam gdzie małżeństwo zostało zdeprecjonowane, pojawiały się na masową skalę takie zjawiska jak: rozwody, samotne wychowywanie dzieci, ubóstwo czy przestępczość. Trudno będzie uporać się z dramatem demograficznym, jaki obecnie przeżywamy, gdy małżeństwo będzie nadal osłabiane.

II. Rząd w ostatnich tygodniach zapewnia, iż 2013 rok będzie rokiem szczególnie poświęconym rodzinie. Stąd zapowiedzi wydłużenia urlopów rodzicielskich czy zwiększenia liczby miejsc w przedszkolach. Działania te winny być rozszerzane, powinien też powstać program polityki rodzinnej, tak potrzebny w kontekście problemów polskich rodzin. Rząd zobowiązał się do przygotowania takiego programu w 2008 r. w deklaracji nt. polityki rodzinnej, przygotowanej w ramach Komisji Wspólnej.

III. Jesteśmy przekonani, że racją stanu Polski jest ochrona rodziny i jej fundamentu, jakim jest małżeństwo oraz sprzyjająca temu racjonalna polityka rodzinna. Projekty związków partnerskich są z tym sprzeczne.

 

(-) Antoni Szymański

(-) Paweł Wosicki

Członkowie Zespołu ds. Rodziny

Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski