Liczba dzieci (do lat 17) zmniejszyła się w Polsce od 1989 roku o 36%, tj. o ponad 4 miliony dzieci!

Sytuacja ta:
- zagraża przetrwaniu Polski;
- godzi w jej rozwój gospodarczy i znaczenie na arenie międzynarodowej;
- zagraża systemowi socjalnego bezpieczeństwa, szczególnie zabezpieczenia emerytalnego.

W tej sytuacji jako niezbędne widzimy:
- prowadzenie aktywnej polityki demograficznej, ukierunkowanej na zwiększenie dzietności, tak aby rodziny, które chcą mieć więcej dzieci, miały podstawy samodzielnego  utrzymania rodziny;
- uchwalenie Narodowego Programu Polityki Rodzinnej – jako ponadpartyjnego, wieloletniego programu tworzenia dobrych warunków dla rodzin, skonsultowanego z rodzinami i organizacjami prorodzinnymi.


Antoni Szymański, Paweł Wosicki
członkowie Zespołu ds. Rodziny Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski