Centralne obchody 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

rys. Artur Grottger, Bitwa, grafika z cyklu Polonia, 1863 / wikipedia
rys. Artur Grottger, Bitwa, grafika z cyklu Polonia, 1863 / wikipedia

Centralne obchody 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego odbędą się w Szydłowcu, Suchedniowie, Bodzentynie i Wąchocku. Honorowy patronat objął prezydent Polski Bronisław Komorowski. W 1863 roku w Wąchocku mieściła się kwatera główna pułkownika Mariana Langiewicza, naczelnika wojska województwa sandomierskiego, a w klasztorze, który wcześniej uległ kasacie, mieściły się oddziały powstańcze.

Trzydniowe obchody rozpoczną się 18 stycznia. Jednym z ich elementów będzie Marsz Strzelców ze Związku Strzeleckiego z Szydłowca do Wąchocka.

Pierwszą stacją rocznicowych obchodów będzie Szydłowiec, gdzie odsłonięta zostanie tablica poświęcona 150. rocznicy zbrojnego zrywu Polaków. Uroczystość rozpocznie się o godz. 15.00 na Rynku Wielkim. Pół godziny później zostanie odprawiona Msza św. w szydłowieckiej farze w intencji Ojczyzny i Powstańców 1863 roku.

W sobotę miejscem obchodów będą: Suchedniów i Bodzentyn, gdzie przy tzw. Organistówce zostanie odsłonięta tablica ku czci uczestników powstania. Natomiast w niedzielę dalsze uroczystości odbędą się w Wąchocku. To tam w 1863 roku mieściła się kwatera główna pułkownika Mariana Langiewicza, naczelnika wojska województwa sandomierskiego, a w klasztorze, który wcześniej uległ kasacie, mieściły się oddziały powstańcze. Przy mogile powstańczej zostanie odsłonięty pomnik generała Langiewicza, nastąpi również podpisanie aktu upamiętniającego rocznicę wybuchu powstania przez burmistrzów i przewodniczących rad miejskich Szydłowca, Suchedniowa, Bodzentyna i Wąchocka.

Podczas obchodów, w opactwie cysterskim będzie można zwiedzić Muzeum "Walk narodowo-wyzwoleńczych". Eksponaty pochodzą z bogatej kolekcji ks. ppłk. Walentego Ślusarczyka. Wystawa w barwny sposób dokumentuje polskie zrywy niepodległościowe. Na szczególną uwagę zasługuje bogaty zbiór rękopisów m.in. Jana III Sobieskiego, Augusta Poniatowskiego, Adama Mickiewicza, Elizy Orzeszkowej i Marii Konopnickiej.

Warto dodać, że władze carskie za udział w Powstaniu Styczniowym odebrały Wąchockowi w 1869 roku prawa miejskie, degradując go do stopnia osady. Wielu mieszkańców zesłano na Sybir. W 1927 roku, w setną rocznicę urodzin gen. Mariana Langiewicza, wmurowano w kościele pamiątkową płytę marmurową. 23 maja 1927 r. odbył się w Wąchocku zjazd weteranów powstania.

Powstanie Styczniowe było zbrojnym wystąpieniem przeciwko Rosji i największym polskim powstaniem narodowym. Przyczyną wybuchu był nasilający się rosyjski ucisk narodowy na Polaków. Zakończyło się klęską. W powstaniu zginęło około 20 tys. Polaków, kolejne kilkadziesiąt tysięcy zostało zesłanych na Sybir.

 

KAI/mall

Komentarze

Liczba komentarzy: 0