Sprawa dla policji: jakim prawem dopuszczono do ruchu nieznakowane pojazdy z fotoradarami?

fot. wPolityce.pl
fot. wPolityce.pl

Pismo posła Jerzego Polaczka do Komendanta Głównego Policji, w którym poseł domaga się zatrzymania przez Policję dowodów rejestracyjnych wszystkich nieoznakowanych pojazdów Inspekcji Transportu Drogowego w Polsce wyposażonych w fotoradary.


Bytom, 9 stycznia 2013 r.

Szanowny Pan
Nadinspektor Marek Działoszyński
Komendant Główny Policji

 

Dotyczy: podjęcia przez Policję niezwłocznych działań wyjaśniających podstawy prawne dopuszczenia do ruchu nieoznakowanych pojazdów Inspekcji Transportu Drogowego wyposażonych w fotoradary oraz dodatkowe lampy.


Ustawa prawo o ruchu drogowym w Dziale III Pojazdy - art. 66 ust. 7 - który stanowi postawę prawną do wydania rozporządzenia dla Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Finansów, Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra właściwego do spraw transportu – warunków technicznych pojazdów specjalnych nie wymienia Inspekcji Transportu Drogowego pośród wymienionych w tym artykule służb objętych tymi przepisami.

W nieoznakowanych samochodach Inspekcji Transportu Drogowego (aktualnie 29 pojazdów w Polsce) zamontowano urządzenia - m.in.: fotoradary wraz z dodatkowymi lampami, co zdaniem ekspertów prawa ruchu drogowego stanowi podstawę dla Policji do zatrzymania kierowcy takiego samochodu wraz z dowodem rejestracyjnym i skierowania pojazdu na dodatkowe badania techniczne.

W dniu wczorajszym materiał pt. „Samochody z fotoradarami nie powinny zostać dopuszczone do ruchu” opublikowała rozgłośnia RMF FM wraz z wypowiedziami ekspertów. Dodatkowo pragnę zwrócić uwagę na konieczność posiadania przez tego typu nieoznakowane pojazdy specjalne Inspekcji Transportu Drogowego wyposażone w tego typu urządzenia właściwych homologacji i certyfikatów.

Wyżej opisany stan faktyczny jest niezgodny również z Rozporządzeniem  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach – § 2 ust. 1 punkt 3 (sprawdzenie i ocena prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy)  oraz z niektórymi wymogami technicznymi zawartymi w załączniku nr 1 do tegoż rozporządzenia.

Mając powyższe na uwadze wnoszę do Pana Komendanta o wydanie polecenia podległym Komendantom Wojewódzkim podjęcia natychmiastowych działań wyjaśniających legalność poruszania się na drogach nieoznakowanych pojazdów Inspekcji Transportu Drogowego wyposażonych w fotoradary oraz lampy niespełniające wymogów technicznych w zakresie bezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu drogowego.

Z powyższych względów wnoszę o zatrzymanie przez Policję dowodów rejestracyjnych wszystkich nieoznakowanych pojazdów Inspekcji Transportu Drogowego w Polsce wyposażonych w fotoradary.


Jerzy Polaczek
Wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych

 

Do wiadomości: Pan nadinspektor Dariusz Działo Śląski Komendant Wojewódzki Policji

Autor

Wspólnie brońmy Polski i prawdy! www.wesprzyj.wpolityce.pl Wspólnie brońmy Polski i prawdy! www.wesprzyj.wpolityce.pl Wspólnie brońmy Polski i prawdy! www.wesprzyj.wpolityce.pl

Dotychczasowy system zamieszczania komentarzy na portalu został wyłączony.

Przeczytaj więcej

Dziękujemy za wszystkie dotychczasowe komentarze i dyskusje.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych.