Rondo im. Pileckiego przy Dw. Centralnym?

Fot. Google.maps.com
Fot. Google.maps.com

W centrum Warszawy, niedaleko Dworca Centralnego jest nienazwane od lat rondo. Portal „historia.org.pl” złożył do Biura Rady m.st. Warszawy wniosek z kilkoma kandydaturami, które zdaniem czytelników portalu najlepiej nadają się na patronów tego ronda.

Tadeusz Rozwadowski

Najwięcej sympatii wzbudziła propozycja by rondo nosiło imię gen. Tadeusza Rozwadowskiego (ur. 19 maja 1866 r. w Babinie, zm. 18 października 1928 r. w Warszawie). Organizatora Wojska Polskiego i obrońcy Lwowa. W 1920 r. jako Szef Sztabu faktycznie dowodził obroną stolicy, a także opracował rozkaz operacyjny specjalny nr 10 000, będący ostateczną modyfikacją planu zwycięskiej bitwy warszawskiej. Rozwadowski był także Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Budowy Pomnika Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Podczas zamachu majowego był dowódcą wojsk rządowych, broniących konstytucyjnego porządku państwa.

Co prawda dzięki naszym staraniom w ubiegłym roku imieniem generała nazwano jedną z ulicy w stolicy, jednak chociażby Józef Piłsudski jest patronem zarówno ulicy jak i dużego placu. Dlatego uważamy, że nie powinno to być przeszkodą. Kawaler Krzyża Komandorskiego Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari. Czterokrotnie odznaczany Krzyżem Walecznych.

Witold Pilecki

Nie mniej popularną kandydaturą była osoba Witolda Pileckiego (ur. 13 maja 1901 r. w Ołońcu, zm. 25 maja 1948 r. w Warszawie). Rotmistrz jest w podobnej sytuacji jak gen. Rozwadowski, czyli w stolicy jest już jego ulica, ale tak jak pisaliśmy nie powinno to być przeszkodą. Pilecki to współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, więzień i organizator ruchu oporu w Auschwitz-Birkenau. Do obozu trafił dobrowolnie, by uzyskać informację na temat traktowania więźniów przez Niemców, po czym udało mu się uciec. Uczestnik powstania warszawskiego. Aresztowany i torturowany przez UB, następnie stracony w 1948 r. Kawaler Orderu Orła Białego.

Tadeusz Wiwatowski

Tadeusz Wiwatowski ps. „Olszyna„ (ur. 7 grudnia 1914 r. w Mińsku, zm. 11 sierpnia 1944 r. w Warszawie) to także jeden, z tych bohaterów Warszawy, który czeka na upamiętnienie. Członek TOW, a następnie AK i Kedywu. Powstaniec warszawski. Dowódca oddziału dyspozycyjnego ”A”. Dwukrotnie odznaczony Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych.

Stanisław Żółkiewski

Stanisław Żółkiewski (ur. 1547 r. w Turynce pod Lwowem, zm. 7 października 1620 r. pod Mohylowem), hetman wielki koronny i kanclerz wielki koronny. Dowódca i zwycięzca wielu kampanii przeciwko Rosji, Szwecji, Imperium Osmańskiemu i Tatarom. Na wieki zapewnił sobie chwałę poprzez wygranie bitwy pod Kłuszynem i zdobyciem Moskwy. 29 października 1611 r. odbył się jego wjazd tryumfalny wraz z pojmanym rosyjskim carem przez Krakowskie Przedmieście na Zamek Królewski. W XVIII w. napisano, że był to akt tak sławny, wielki i nigdy w Polsce niewidziany. Autor pamiętników wojennych Początek i progres wojny moskiewskiej.

Anna Braude-Hellerowa

Anna Braude-Hellerowa (ur. 1888 r., zm. 1943 w Warszawie r.) – lekarz-pediatra, doktor nauk medycznych, radna Warszawy. Organizatorka i kierownik pierwszej w Polsce szkoły pielęgniarek dziecięcych. Dama Orderu Virtuti Militari.

Maria Wittek

Maria Wittek (ur. 16 sierpnia 1899 r. we wsi Trębki, zm. 19 kwietnia 1997 r. w Warszawie). Generał brygady Wojska Polskiego, pierwsza kobieta w historii Wojska Polskiego, która została mianowana na stopień generała. Kierowała Wojskową Służbą Kobiet w Komendzie Głównej Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej. Dwukrotnie odznaczona Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari.

Stefan Starzyński, Lech Kaczyński, Edward Gierek

Dużo głosów aprobaty dostał Stefan Starzyński, przedwojenny prezydent Warszawy. Rządził Warszawą w latach 1934-1939, został nawet wybrany w jednym z plebiscytów „Warszawiakiem stulecia”. Jednak na Nowej Pradze, niedaleko Mostu Gdańskiego znajduje się już ulica i rondo jego imienia. Pojawił się także głosy uznające za dobry, pomysł SLD nazwania tego ronda imieniem Edwarda Gierka. Kilka osób zaproponowało imię Lecha Kaczyńskiego. W obu tych przypadkach zrezygnowaliśmy z wniosku, gdyż są partie polityczne i organizacje, które mają przedstawicieli w radzie m.st. Warszawy i mogą podjąć stosowne działania. Sojusz ws. ronda Gierka zapowiedział swoje działania na najbliższej sesji.

Inne kandydatury

Oprócz powyższych, zgłoszono kandydatury m.in. Eugeniusza Bodo, Franciszka Ksawerego Druckiego- Lubeckiego, Kazimierza Górskiego, Stanisława Lema, Leopolda Tyrmanda, Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego, czy Żołnierzy Wyklętych.

Kandydaturę może zgłosić każdy. Wystarczy wysłać listem poleconym na adres Rady m.st. Warszawy uargumentowany wniosek wraz z podaniem swoich danych adresowych i podpisem.

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...