W stolicy Białorusi, Mińsku odsłonięto pomnik służby bezpieczeństwa

fot. ng.by
fot. ng.by

Pomnik poświęcony funkcjonariuszom służby bezpieczeństwa poległym podczas wykonywania zadań odsłonięto w poniedziałek w Mińsku - poinformował białoruski Komitet Bezpieczeństwa Państwowego (KGB).

Kompozycja "Tarcza Ojczyzny", na której znalazła się m.in. podobizna Feliksa Dzierżyńskiego, została uroczyście odsłonięta w 95. rocznicę utworzenia przez niego Ogólnorosyjskiej Nadzwyczajnej Komisji do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem (Czeka).

Jak podał KGB, pomnik ten to wyraz hołdu dla osób, które tworzyły jedną z najsilniejszych służb specjalnych świata, walczyły na frontach II wojny światowej oraz uczestniczyły w misjach w Afganistanie i Czranobylu. Ma on przypominać Białorusinom, że historia to żywa pamięć o bohaterstwie, chwale i honorze tych, którzy za cenę życia bronili wolności i niepodległości ojczyzny.

Na uroczystość z udziałem m.in. szefa KGB Walera Wakulczyka i wicepremiera Anatola Tozika przyjechali także goście z Rosji, m.in. dyrektor Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) Aleksandr Bortnikow.

Pomnik z brązu autorstwa Uładzimira Żbanoua, wysokości 3,5 m i szerokości 2 m, stanął na terenie Instytutu Narodowego Bezpieczeństwa Białorusi w Mińsku. Znajdują się na nim trzy płaskorzeźby: oprócz Dzierżyńskiego także żołnierza z czasów II wojny światowej symbolizującego wszystkich czekistów walczących z faszyzmem oraz współczesnego pracownika organów bezpieczeństwa państwowego.

"Żelazny Feliks", założyciel słynącej z okrucieństwa sowieckiej policji politycznej Czeka, urodził się w Dzierżynowie, kilkanaście kilometrów od Iwieńca pod Mińskiem. Co roku odbywają się tam uroczystość przyjmowania na służbę nowych funkcjonariuszy KGB. Dzierżyński ma już w Mińsku swój pomnik - jego popiersie stoi na skwerze naprzeciwko siedziby KGB.

Z Mińska Małgorzata Wyrzykowska

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...