Szymański: Europejski patent przyniesie szkody innowacyjności

Fot. facebook
Fot. facebook

Większość obywateli i firm będzie zmuszona do hurtowego przyjmowania tysięcy patentów wytworzonych poza ich jurysdykcją w języku innym niż urzędowy w danym państwie. Orzekanie w tych sprawach przesunie się do zagranicznych sądów procedujących w obcych językach. Wzrosną koszty tłumaczenia, procedur i obsługi prawnej. Utrudniony będzie dostęp do sądu i ochrony prawnej

mówił w debacie nad europejskim patentem poseł PiS do PE Konrad Szymański.

Pakiet patentowy jest wprowadzany w ramach tzw. wzmocnionej współpracy 25 państw członkowskich z uwagi na sprzeciw Włoch i Hiszpanii wobec tych regulacji. Polska nie powinna przyłączać się do tego systemu. Pozostawanie poza systemem patentu europejskiego nie utrudnia ochrony patentowej polskich wynalazków w ramach systemu europejskiego, natomiast ograniczyłoby milardowe koszty jego wprowadzenia, które spadną na polskie firmy

- komentował europoseł.

Oto pełna treść wystąpienia:

System europejskiej ochrony patentowej miał pobudzić innowacje i ułatwić dostęp do ochrony sądowej na europejskim rynku. Takie były uzasadnienia zgłoszenia pakietu, nad którym mamy głosować.

Pakiet patentowy przynosi jednak skutki odwrotne od zamierzonych. Jego wprowadzenie w życie oznacza, że większość obywateli i firm będzie zmuszona do hurtowego przyjmowania tysięcy patentów wytworzonych poza ich jurysdykcją w języku innym niż urzędowy w danym państwie. Orzekanie w tych sprawach przesunie się do zagranicznych sądów procedujących w obcych językach. Wzrosną koszty tłumaczenia, procedur i obsługi prawnej. Utrudniony będzie dostęp do sądu i ochrony prawnej.

Stworzymy system, w którym silni będą silniejsi, a słabsi zostaną osłabieni. Tym samym europejski patent stanie się mechanizmem protekcjonizmu, który utrudni mniejszym graczom wejście na innowacyjny rynek. Biorąc pod uwagę, że większość patentów zgłaszają firmy sektora małych i średnich przedsiębiorstw, proponowane regulacje ograniczą konkurencję ze szkodą dla europejskiej innowacyjności.

znp

 

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...