"Jakie kroki podejmie polska administracja rządowa, aby uniemożliwić rozpowszechnianie tego plakatu w Polsce?"

Fot. Blogs.telegraph.co.uk
Fot. Blogs.telegraph.co.uk

Publikujemy treść interpelacji posła Krzysztofa Szczerskiego ws. unijnego plakatu promującego Unię Europejską:

 

Krzysztof Szczerski                                                             Warszawa, 22 października 2012 r.
Poseł na Sejm RP                                      
Klub Parlamentarny PiS


Szanowny Pan
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów

na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (MP z 2002 r. Nr 23 poz. 398, z 2003 r. Nr 23 poz. 337, z 2004 r. Nr 12 poz. 182, z 2005 r. Nr 16 poz. 263, Nr 42 poz. 556, Nr 66, poz. 912, Nr 76 poz. 1062, z 2006 r. Nr 15 poz. 194 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 253), kieruję do Pana interpelację w sprawie plakatu „Europe 4 All” promującego Unię Europejską.

Szanowny Panie Premierze,

Zwracam się do Pana z związku publikacją najnowszego plakatu promującego Unię Europejską „Europe 4 All” przedstawiającym symbole różnych systemów religijnych i filozoficznych (m.in. krzyż, gwiazda Dawida, yin-yang) układających się w jedną gwiazdę, pod którą widnieje napis: „We can All share the same star. Europe 4 all”. Pomijając dość jednoznaczne przesłanie ideologiczne tego plakatu (relatywizm aksjologiczny i światopoglądowy), najwyższe zdumienie budzi fakt, że pośród tych symboli religijnych i filozoficznych znajduje się także sierp i młot, symbol ruchu komunistycznego kojarzący się jednoznacznie z komunistycznym totalitaryzmem, który przez pół wieku gnębił Europę Środkową i Wschodnią. Biorąc pod uwagę historię tego symbolu, wszelkie konotacje, jakie on budzi, a także obowiązujące obecnie w Polsce przepisy zakazujące promocji ustrojów totalitarnych, chciałbym zadać Panu następujące pytania (kieruję je do Pana, ponieważ ich treść wchodzi w zakres kompetencji dwóch ministrów – Ministra Spraw Zagranicznych oraz Ministra Spraw Wewnętrznych):

1. Czy polska dyplomacja zamierza interweniować w Komisji Europejskiej celem wycofania tego plakatu?


2. Jakie kroki podejmie polska administracja rządowa, aby uniemożliwić rozpowszechnianie tego plakatu w Polsce, co byłoby zgodne z obowiązującym prawem, ale także byłoby formą ochrony wizerunku samej UE wśród Polaków?

Autor

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...