Już wiemy, że Bank Polska Kasa Opieki SA nie przekazywał żadnej informacji dotyczącej porozumienia wspólników z dnia 3 kwietnia zawartego z Pirelli & C. Real Estate SA. Odpowiedź na złożone przeze mnie zapytanie poselskie jest w tej sprawie jednoznaczna CZYTAJ TUTAJ.

Bank zawarł z Pirrelli długoterminowe porozumienie dotyczące wszystkich swoich aktywów i nieruchomości, zgodził się na preferencyjne i korzystne dla Pirelli zbywanie swoich aktywów, uzgodnił karę umowną w wysokości 100 mln euro za naruszenie postanowień umowy i nie złożył w tej sprawie odrębnej informacji. Ówczesny prezes Pekao SA Jan Krzysztof Bielecki, a dziś główny doradca Premiera Tuska uznał, że nie istnieje obowiązek informacyjny wobec organu nadzoru. Czas więc na oficjalne stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego jak ocenia zawarte porozumienie i czy podejmie w tej sprawie własne działania. Dziś przesyłam porozumienie Chopin do KNF i kieruję w tej sprawie zapytanie poselskie.

O sprawie projektu Chopin czytaj także w portalu wGospodarce.pl