Stowarzyszenia Polska Jest Najważniejsza zaprasza wszystkich chętnych na cykl warsztatów oraz wykładów pt: „Sylwetki niezwykłe”.

W tym roku szkolno-akademickim kontynuujemy wykłady, tym razem pod wspólnym tytułem „Sylwetki niezwykłe”. Wspomniane cykle edukacyjne nie ograniczają się tylko do Warszawy. Obecnie pierwsza edycja powtarzana jest w Lublinie, w Iławie i Krakowie. Docieramy także do Polonii w Rzymie oraz Florencji. Całość jest na bieżąco filmowana i dostępna na stronie stowarzyszenia w Internecie. Dzięki dotacji, którą uzyskaliśmy od Banku Zachodniego w ramach programu Bank Ambitnej Młodzieży, wydaliśmy CD z nagraniem całego cyklu „My i Państwo” dostępne z najnowszym numerem miesięcznika „Na Poważnie” w sklepie wpolityce.pl

- piszą organizatorzy.

Wskazują, że ich akcja to kontynuacja projektu rozpoczętego w 2011 roku:

Rok temu wśród profesorów należących do Stowarzyszenia Polska Jest Najważniejsza (proszę nie mylić z partią polityczną o tej samej nazwie!), zrodził się pomysł zorganizowania cyklu wykładów dla wszystkich fanów historii oraz warsztatów historycznych dla młodzieży licealnej. Został on zatytułowany „My i państwo”, a problematyka skupiała się wokół wzajemnych relacji społeczeństwa i państwa na przestrzeni dziejów Polski. Celem tego cyklu było budowanie poczucia podmiotowości obywateli, wychowywanie w duchu wartości republikańskich, prezentacja narodu, który przetrwał, mimo że został pozbawiony państwa. Cały projekt powstał w ramach edukacji historycznej, która jest jednym z celów statutowych stowarzyszenia. Dzięki życzliwości księdza proboszcza dr.  Mirosława Nowaka, udało nam się znaleźć stałe miejsce na wykłady i zajęcia warsztatowe. Jest nim kościół Wszystkich Świętych na placu Grzybowskim. Pierwszy wykład cyklu dotyczył średniowiecza, a prowadzący, profesor Marek Barański, zatytułował prelekcję „Początki prawa i ustroju polskiego. (Co Smok Wawelski może powiedzieć o stosunku do prawa?)”. Mimo że był to początek tygodnia i godziny wieczorne licząca 130 miejsc sala była pełna! Przyszli słuchacze w różnym wieku, od gimnazjalistów po emerytów. I tak już zostało.

Organizatorzy informują również o prowadzonych warsztatach historycznych dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.

To trochę ambitniejsze lekcje, oparte głównie na analizie źródeł i mające na celu zachęcenie uczestników do samodzielnego myślenia oraz wyciągania wniosków. Wszystkich chętnych, na razie tylko mieszkańców Warszawy, zapraszamy na zajęcia

- tłumaczą organizatorzy.

 

 

PLAN WARSZTATÓW HISTORYCZNYCH  DLA MŁODZIEŻY LICEALNEJ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA

Zajęcia rozpoczynają się w kościele p.w. Wszystkich Świętych przy Placu Grzybowskim w Warszawie (sala przy prezbiterium), tradycyjnie we wtorki o godz. 16:20.

 

09.10.2012 - W tęczy Franków… . Napoleon a sprawa polska. Legiony - polska czy francuska racja stanu? Książę Józef Poniatowski – pragmatyk czy straceniec? Legenda napoleońska w Polsce. Kongres Wiedeński i nowa sytuacja geopolityczna w Europie.

16.10.2012 - Króla Aleksandra racz zachować Panie… . Lojalność mieszkańców Królestwa Polskiego wobec Aleksandra I. Czy istnieje jeszcze szansa na odzyskanie niepodległości? Drucki-Lubecki i etatyzm gospodarczy. Panta Coina i pierwsze struktury konspiracyjne. Walka o Polskę pod egidą Rosji? Watowane jarzmo mniej boli? Spisek Wysockiego i wskrzeszenie słowa niepodległość.

23.10.2012 - W obronie tożsamości narodowej. Rola poezji, literatury, sztuki, religii w walce o przetrwanie pierwiastka narodowego w okresie zaborów. Czym pod względem ustrojowym było Królestwo Polskie? Konstytucja Królestwa Polskiego de iure i de facto. Czy podobnych zabiegów można dopatrzyć się w konstytucji PRL?

06.11.2012 - Oto dzień dziś krwi i chwały… . Noc listopadowa i geneza insurekcji. Podchorążowie i generałowie. W.K. Konstanty a powstanie. Walka o kształt powstania. Nie ma Mikołaja! – detronizacja dynastii Romanowów. Wojna polsko-rosyjska. Strategia wojsk powstańczych. Czarna legenda Skrzyneckiego. Powstanie na Litwie, Wołyniu, Podolu i Ukrainie. Czarna legenda Skrzyneckiego. Europa a powstanie. Szanse listopadowej insurekcji.

13.11.2012 - Warszawa w powstaniu listopadowym – (zajęcia w terenie)

27.11.2012 - „Mała Polska” na Batignolles. Emigranci polscy we Francji. Zapał Emigracji i marazm w kraju. Czy Europa pamięta jeszcze o Polsce? Czy Polacy myślą jeszcze o niepodległości? Kultura polska na emigracji. Rozproszenie emigrantów w Europie.

04.12.2012 - Wobec rusyfikacji i germanizacji. Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy: walka o świadomość narodową i przetrwanie tożsamości w trzech zaborach.

11.12.2012 - Pod znakiem Orła, Pogoni i Archanioła. Powstanie styczniowe na ziemiach Królestwa, Litwy, Białorusi, Wołynia, Podola i Ukrainy. Europa a powstanie styczniowe. Narodziny państwa podziemnego. Narodziny zasady odpowiedzialności zbiorowej. Szanse styczniowej insurekcji.

08.01.2013 - Warszawa w powstaniu styczniowym – (zajęcia w terenie). Jak przenieść powstańczą przesyłkę? Zasady konspiracji. Pomysły z lat 1863-64 wzorem dla uczestników konspiracji z lat okupacji i lat stanu wojennego.

15.01.2013 - Czy to już koniec marzeń o Niepodległej? Tragiczne losy epigonów styczniowej insurekcji. Marazm i zwątpienie. Początki innego myślenia o narodzie. Modernizacja na ziemiach polskich Narodziny partii politycznych. Belle époque. Dlaczego nie wystarczyła nam autonomia w Galicji? Droga ku powstaniu czy rewolucji? Rozterki u progu XX wieku.

22.01.2013 - Po 123 latach… Sprawa polska w czasie I wojny światowej. Legiony. Rola Piłsudskiego i Dmowskiego w drodze do Niepodległej. Niepodległość nie została na podarowana.

KL