Nigel Farage do uczestników marszu "Obudź się, Polsko": wspieram waszą walkę na rzecz zachowania wolności i demokracji

Biuro europosła Zbigniewa Ziobry przekazało nam list przewodniczącego grupy EWD (Europa Wolności i Demokracji) Nigela Farage'a do szefów grup parlamentarnych w Parlamencie Europejskim. Farage zwraca uwagę na dyskryminację TV Trwam oraz apeluje o podpisanie wspólnego listu w sprawie obrony TV Trwam:

Chciałbym stanowczo zaprotestować przeciwko dyskryminacji i represjom wobec Telewizji Trwam, stosowanym przez polski rząd. Chciałbym wyrazić moje całkowite poparcie dla ojca Tadeusza Rydzyka w jego walce o wolność mediów w Polsce.

Decyzja o wykluczeniu TV Trwam [z multipleksu - red.], podjęta przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, pomimo wielomilionowej bazy odbiorców, długiej obecności na rynku oraz doskonałej kondycji finansowej każe postawić istotne pytania co do wolności mediów w Polsce.

TV Trwam jest medium konsekwentnie konserwatywnym, sprzeciwiającym się programowi rządu PO. Mając w pamięci, że nowy skład Krajowej Rady został wskazany przez partie rządzące, widzimy jasno polityczny kontekst dyskryminacji TV Trwam.

Grupa Europa Wolności i Demokracji zawsze, konsekwentnie była adwokatem wolności słowa i wolności mediów. W czerwcu 2012 europoseł Zbigniew Ziobro zorganizował wysłuchanie publiczne w Parlamencie Europejskim, poświęcone rządowej dyskryminacji TV Trwam oraz mające na celu wyrażenie narastających obaw związanych z polityką obecnego rządu wobec niezależnych mediów.

Jak dotąd ponad 2 miliony ludzi podpisało petycję, protestując przeciwko rządowym próbom ograniczenia swobody działania TV Trwam. W tę sobotę tysiące przemaszerują ulicami Warszawy, wyrażając swoje poparcie dla TV Trwam i protestując przeciwko pogwałceniu wolności wypowiedzi w Polsce.

Wierzę, że uczestnicy marszu usłyszą moje przesłanie, które niniejszym przekazują, i w którym wyrażam moje wsparcie dla ich walki na rzecz zachowania wolności i demokracji w Polsce.

Apeluję do wszystkich grup politycznych w Parlamencie Europejskim o podpisanie się pod niniejszym listem, o przyłączenie się do działań domagających się od polskiego rządu przywrócenia wolności mediów i zaprzestania dyskryminacji mediów katolickich w Polsce. Niezależnie od tego, czy ktoś zgadza się z poglądami o. Rydzyka i katolickiej TV Trwam czy też nie, obecna sytuacja mediów w Polsce niewątpliwie nie odpowiada uznanym standardom demokratycznym i powinna być przedmiotem troski nas wszystkich.

Nigel Farage

Tłum. Prej

 

Poniżej treść listu w języku angielskim:

Dear Sirs and Madam,

I wish to protest strongly, concerning the Polish Government's discriminatory and repressive treatment of the television-company, TV Trwam, and to express my wholehearted support for Fr Tadeusz Rydzyk and his fight for media-freedom in Poland.

The decision to exclude TV Trwam from the Polish Broadcasting Council - despite the company's multi-million viewer base, long term presence and excellent financial standing - has raised important questions about freedom of the media, generally, in Poland.

TV Trwam is a consistently conservative medium, which opposes the programme of the current Civic-Platform government. Bearing in mind that the new membership of the Broadcasting Council was selected by the ruling parties, we clearly see the political context of its discrimination against TV Trwam.

The Europe of Freedom and Democracy Group has always, and consistently, been a strong advocate of freedom of speech and of media-freedom.  In June 2012, Mr Zbigniew Ziobro MEP (EFD) organized a public hearing in the European Parliament about governmental discrimination against TV Trwam, in order to express growing concerns with the policy of the current government towards the independent media.

So far, more than 2 million people have signed a petition, protesting against the government's attempts to suppress TV Trwam.  This Saturday, thousands of people will march on the streets of Warsaw in support of TV Trwam and against violations of freedom of speech in Poland.

I trust that the demonstrators will hear the message, which I hereby send to you, and which expresses my encouragement to them, in their battle to preserve freedom and democracy, in Poland

I appeal to all other political groups in the European Parliament to co-sign the present letter and to join me in requiring the Polish government to restore the freedom of the media and stop discriminating against the Catholic media in Poland.  Whether one agrees or not with the views of Fr Rydzyk and Catholic TV Trwam, the current situation of the media in Poland undoubtedly fails to meet recognised, democratic standards and should be a matter of concern for all of us.

Yours sincerely,

Nigel Farage

 

O sobotnim marszu czytaj tu.

Dotychczasowy system zamieszczania komentarzy na portalu został wyłączony.

Przeczytaj więcej

Dziękujemy za wszystkie dotychczasowe komentarze i dyskusje.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych.