Pikieta w obronie złotego. "Przyszedł moment, by Polska powiedziała jasno, że chcemy zachować własną walutę"

Fot. sxc.hu
Fot. sxc.hu

Prawica Rzeczypospolitej Okręg Gdański zaprasza szanowne media na pikietę  która odbędzie się dnia 20.09.2012 o godz. 16.30 w Gdańsku przy budynku Urzędu Wojewódzkiego (ul. Okopowa 21/27).

Hasło pikiety brzmi "Bronimy polskiej złotówki".

W czasie pikiety zostanie odczytany postulat Prawicy Rzeczypospolitej w obronie polskiej waluty.

Utworzenie unii walutowej przyniosło efekty odwrotne do zapowiadanych. Pozorne pozytywy (obniżenie kosztów obsługi długów, zwłaszcza w słabiej gospodarczo rozwiniętych państwach) nie mogły zakryć faktu, że kraje, które zachowały własną walutę (jak Wielka Brytania, Dania czy Szwecja), rozwijały się szybciej od państwa, które ją porzuciły.

Zapowiedzią nadchodzącego kryzysu stało się załamanie agendy lizbońskiej. Wspólna waluta nie tylko nie wsparła konkurencyjności i innowacyjności swoich gospodarek, ale przeciwnie - stała się balastem.

Idee uczynienia do końca pierwszej dekady XXI wieku europejskiej gospodarki najbardziej innowacyjną szybko i starannie zapomniano. Miarą jej niekonkurencyjności w tym czasie stał się natomiast wzrost kosztów pracy: w poprzedniej dekadzie wzrosły one w Stanach Zjednoczonych o 20 proc., tymczasem w Portugali o 80 proc., we Włoszech o 90 proc., w Grecji o 100 proc., a w najsilniejszej gospodarce eurolandu - w Niemczech - o 40 proc. Tak wyglądała agenda euro, która zastąpiła agendę lizbońską.

Spadek konkurencyjności państw Południa stał się dla nich nie tyle impulsem do rozwoju, ile impulsem zadłużenia. Tylko życie na kredyt tworzyło złudzenie równoprawnej konkurencji w Europie. Dzisiejsze problemy to tylko uzewnętrznienie symptomów kryzysu, który zaczął się dużo wcześniej. Podobnie jak zarzewiem kolejnego kryzysu, nową pętlą rozwojową dla słabszych gospodarek państw euro może stać się ujednolicenie podatkowe w Europie - najświeższa idée fixe oficjalnej polityki niemieckiej.

Dziś przyszedł moment, by Polska powiedziała jasno, że nie zamierzamy przyjmować jednej waluty, chcemy zachować własną. Pakt fiskalny zaś stanowi wyraźne naruszenie zasad, jakie zachowywać miała unia walutowa. Decyzję o zachowaniu złotego trzeba podjąć dziś - by jutro nieodpowiedzialność polityków, marzących o swoich występach „w pierwszej lidze, nie wzięła góry nad odpowiedzialnością za przyszłość Polski".

Marek Jurek

Przewidywany czas pikiety to ok. 20 min
Osoba odpowiedzialna za pikietę : Mateusz Stopka
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 535-316-979

Autor

2 audiobooki w prezencie! Sprawdź 2 audiobooki w prezencie! Sprawdź 2 audiobooki w prezencie! Sprawdź
W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...