Warszawa, 10 września 2012 r.

 

Apel w sprawie oddłużenia Centrum Zdrowia Dziecka

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia proponuje rozwiązanie problemu długów szpitala Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Od kilku dni opinia publiczna jest informowana o długu tego szpitala wynoszącym 200 milionów złotych. Sytuacja finansowa powoduje, że funkcjonowanie tego specjalistycznego szpitala leczącego dzieci i młodzież w najtrudniejszych przypadkach chorobowych, jest poważanie zagrożone. Budzi to poważny niepokój społeczny.

Pragniemy wskazać źródło na pokrycie długów Centrum Zdrowia Dziecka. Jest nim kontrowersyjna Konwencja Rady Europy w sprawie przemocy wobec kobiet, którą rząd zamierza w najbliższym czasie przyjąć, co spowoduje koszty podobnej wysokości, jak dług Centrum Zdrowia Dziecka.

Jesteśmy za zdecydowanymi działaniami przeciwko przemocy wobec kobiet, dzieci czy mężczyzn. Sami w takim systemie przeciwdziałania przemocy działamy i robimy wiele w celu jej eliminacji. Dwa lata temu w Polsce głęboko znowelizowano ustawę o przemocy w rodzinie i wprowadzono nowe rozwiązania prawne. W trakcie prac nad wprowadzoną już ustawą rząd twierdził, że rozwiązania te są wystarczające i będą skutecznie chroniły przed przemocą w rodzinie. Jeśli tak niedawno rząd oświadczał, że wprowadza rozwiązania optymalne, nie ma obecnie powodów do przyjęcia tej Konwencji oraz budowania nowej, równoległej do już istniejącej administracji (do czego Konwencja ta zobowiązuje) oraz ponoszenia kosztów koniecznych do jej realizacji.

Ponadto Polska nie powinna pozbawiać się suwerenności w sprawach moralności i rodziny na rzecz kontroli międzynarodowej instytucji, co przewiduje Konwencja. Jesteśmy przeciwni przyjęciu tej Konwencji, podobnie jak Kościół katolicki w Polsce, wiele organizacji kobiecych i prorodzinnych oraz partii politycznych.

Sumując: Zamiast podpisywania Konwencji, która walczy z podstawowymi wspólnotami, jak małżeństwo i rodzina, z tradycją i wychowywaniem dzieci, postulujemy przekazanie pieniędzy, jakie na jej realizację byłyby konieczne, na rzecz niewątpliwie bardzo potrzebnego specjalistycznego szpitala ratującego życie i zdrowie dzieci i młodzieży, jakim jest Centrum Zdrowia Dziecka.

W imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia
(-) dr Paweł Wosicki – prezes
(-) Antoni Szymański –wiceprezes
(-) Antoni Zięba - wiceprezes
(-) Anna Dyndul – sekretarz


*Federacja Ruchów Obrony Życia zrzesza 130 organizacji prorodzinnych