Bierecki odpowiada Wielowieyskiej: Czy inne standardy obowiązują posłów Platformy, a inne senatora PiS?

fot. wPolityce.pl
fot. wPolityce.pl

Dominika Wielowieyska przypuściła dziś atak na Grzegorza Biereckiego z PiS. Jej zdaniem senator powinien usunąć się z senackiej komisji finansów publicznych.


Powód? Ponieważ komisja ta niebawem będzie zajmowała się ustawą o SKOK- ach.
A jak podkreśla publicystka:

Niemal cała działalność publiczna senatora klubu PiS Grzegorza Biereckiego, prezesa Kasy Krajowej SKOK, polega na obronie interesów SKOK-ów, które wypłacają mu gigantyczną pensję.

I dalej zatroskana o wysokie standardy moralne polskiej polityki precyzuje swoje obawy:

Będzie podejmował decyzję w swojej sprawie, a tymczasem jako senator - jak stanowi konstytucja - jest ''przedstawicielem Narodu'', a nie beneficjentów SKOK-ów. Powinien być bezstronnym arbitrem, a nie lobbystą.

Tymczasem senator Bierecki przypomina o analogicznej sytuacji sprzed 4 lat. Otóż w 2008 roku zwrócił się do ówczesnego marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego z pytaniem, czy posłowie PO,  którzy byli wnioskodawcami zmian ustawy o SKOK, a  równocześnie pracownikami banków - nie pozostają w konflikcie interesów.

I otrzymał odpowiedź przeczącą. Marszałek Sejmu stwierdził m.in.

przeciwnie uważam, że doświadczenie zawodowe takiego posła może być w praktyce przydatne przy merytorycznym rozpatrywaniu projektów ustaw w przedmiotowym zakresie

Dlatego jak, zaznacza senator:

Jeśli „Gazeta Wyborcza” zamierza walczyć o inne standardy związane z wykonywaniem mandatu posła lub senatora, to oczekuję, że swoje apele kierować będzie także do posła PO, Dariusza Rosatiego, przewodniczącego sejmowej  Komisji Finansów Publicznych, członka Rady Nadzorczej Banku Millenium SA i posłanki PO, Krystyny Skowrońskiej, zastępy przewodniczącego sejmowej Komisji Finansów Publicznych, prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Przecławiu.

 

ansa/GW

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...