Mł. insp. Maciej Karczyński, dotychczasowy rzecznik Komendanta Stołecznego Policji objął stanowisko rzecznika Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. ABW zmiany nie komentuje, mediom przesłano jedynie lakoniczne oświadczenie, z którego wynika, że

w dniu 10 sierpnia 2012 roku szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego powierzył obowiązki rzecznika prasowego ABW mł. insp. rez. policji – panu Maciejowi Karczyńskiemu.

Dotychczasowym rzecznikiem ABW była ppłk Katarzyna Koniecpolska-Wróblewska, która swoją funkcję pełniła od 2008 roku, a do służby została przyjęta w 1992 roku.