Wikipedia udokumentuje Warmię i Mazury! Każdy może wziąć udział w wyprawie

Grupa wikipedystów podczas zeszłorocznej Wikiekspedycji. Od lewej: TravelMind, CLI, Aktron, Jagro
Grupa wikipedystów podczas zeszłorocznej Wikiekspedycji. Od lewej: TravelMind, CLI, Aktron, Jagro

Wolontariusze tworzący polskojęzyczną Wikipedię w sierpniu będą dokumentować ważne obiekty Warmii i Mazur. Każdy chętny może wziąć udział w wyprawie nazwanej Wikiekspedycją i umieścić wykonane przez siebie zdjęcia w Wikipedii.

Uczestnicy ekspedycji to redaktorzy Wikipedii, których pasją jest fotografowanie i podróżowanie. Wszyscy są wolontariuszami, a koszty wyjazdu są całkowicie finansowane ze środków Stowarzyszenia Wikimedia Polska.

Jako cel wypraw wybierane są województwa, w których jest mała liczba aktywnych wikipedystów, a co za tym idzie w encyklopedii brakuje wielu zdjęć i artykułów dotyczących tych terenów. W latach poprzednich odwiedzane były województwa podlaskie (2009), pomorskie (2010) i podkarpackie (2011). W tym roku celem ekspedycji jest województwo warmińsko-mazurskie. Według planu odwiedzonych zostanie około 500 miejscowości – w Wikipedii brakuje zdjęć ponad połowy z nich. Fotografowane będą zabytki (w ramach projektu Wiki Lubi Zabytki) oraz wszystkie inne obiekty, których zdjęcia będą odpowiednie do wykorzystania w Wikipedii.

Organizacja Wikiekspedycji wymaga dużego zaangażowania – wyznaczenia miejsc do sfotografowania, nawiązania kontaktu z lokalnymi wikipedystami, organizacjami i mediami

– mówi Adam Kliczek, kierownik zespołu północnego.

Po zakończeniu wyprawy dużo czasu zajmie edycja i wgrywanie setek wykonanych zdjęć, ilustracja istniejących artykułów w Wikipedii i dodawanie nowych. Jednak świadomość wpływu, jaki nasze wysiłki będą miały na rozwój Wikipedii oraz tego, że wiedza zebrana przez nas wiedza stanie się w krótkim czasie dostępna dla wszystkich internautów, rekompensuje wysiłki. Mamy nadzieję, że wyprawa, także dzięki nagłośnieniu jej przez media, powiedzie się i stanie się warta naśladowania w innych częściach świata.

Po tegorocznej Wikiekspedycji planowana jest dalsza promocja projektów Wikimedia oraz wolnej wiedzy. Dzięki kontaktowi z panem Marcinem Kapłonem z Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie powstał pomysł, by jesienią zorganizować warsztaty redagowania Wikipedii połączone z wernisażem zdjęć z Wikiekspedycji. W planach jest już przyszłoroczna Wikipekspedycja, która będzie się odbywać na terenie województwa świętokrzyskiego lub lubelskiego.

Wszystkie osoby, które chciałyby służyć wsparciem w trakcie trwania wyprawy, zapraszamy do kontaktu: Adam Kliczek, e-mail: adam.kliczekNospam at.svggmail.com. Szczegółowy opis można znaleźć na stronie Wikiekspedycji: http://pl.wikimedia.org/wiki/Wikiekspedycja_2012, a także na Facebooku: https://www.facebook.com/Wikiekspedycja2012

Na zdjęciu: Grupa wikipedystów podczas zeszłorocznej Wikiekspedycji. Od lewej: TravelMind, CLI, Aktron, Jagro

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...