2 sierpnia br. o 9:20 w sali 239 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieście, II Wydział Karny ul. Marszałkowska 82 odbędzie się kolejna rozprawa:

Stowarzyszenie Solidarni 2010 przeciwko Donaldowi Tuskowi oskarżonemu przez Stowarzyszenie o zdradę dyplomatyczną i niedopełnienie obowiązków służbowych. Tematem rozprawy jest zażalenie Stowarzyszenia na odmowę wszczęcia postępowania. Solidarnych 2010 reprezentować będzie mecenas Hambura.

Nawet jeśli Sąd zdecyduje by rozprawa ta miała mieć charakter niejawny, to wszyscy członkowie Stowarzyszenia będą mieli prawo - jako strona -€“ być obecni na sali rozpraw. Wzywamy wszystkich zainteresowanych, aby stawili się na miejscu.

Pozdrawiam Ewa Stankiewicz