Słowacja: arcybiskup Trnawy zdjęty ze stanowiska. To wynik wizytacji apostolskiej w imieniu Kongregacji ds. Duchowieństwa

http://spravy.pravda.sk
http://spravy.pravda.sk

Papież Benedykt XVI zdjął ze stanowiska arcybiskupa Trnawy na Słowacji, 52-letniego redemptorystę Róberta Bezáka. Jest to wynik wizytacji apostolskiej, jaką w imieniu Kongregacji ds. Duchowieństwa przeprowadził bp Jan Baxant z Czech.

- Decyzję Ojca Świętego przyjmujemy w duchu wiary i synowskiego posłuszeństwa. Prosimy Pana o błogosławieństwo dla Kościoła na Słowacji - głosi komunikat tamtejszego episkopatu.

Wizytacja dotyczyła spraw związanych z obsadą urzędów kościelnych, stanem duchowieństwa i zarządzaniem majątkiem archidiecezji w związku ze zmianami, jakie abp Bezák zaczął wprowadzać po objęciu urzędu w czerwcu 2009 r. Miejscowe media wskazywały, że hierarcha udzielał też święceń kapłańskich kandydatom, odrzuconym w swojej diecezji lub zgromadzeniu zakonnym.

Poparcia arcybiskupowi udzielili dziekani, którzy w liście do wizytatora apostolskiego napisali, że ordynariusz podjął niepopularne decyzje, które miały na celu uzdrowienie archidiecezji. Podkreślili oni, że hierarcha wniósł do diecezji większą przejrzystość, konkretność, współpracę, komunikację, otwartość i zasadę pomocniczości. Wskazali też na jego głębię duchowa i intelektualną. 10 spośród 11 dziekanów mianował abp Bezák.

Rzeczniczka archidiecezji Lucia Drábiková ujawniła, że abp Bezák wnioskował o przeprowadzenie wizytacji już na początku swych rządów, we wrześniu 2009 r., jednak wówczas do tego nie doszło.

Do czasu mianowania nowego arcybiskupa Trnawy, archidiecezją będzie kierował jej biskup pomocniczy Ján Orosch jako administrator apostolski „sede vacante”.

KAI/Skaj

Autor

Wspólnie brońmy Polski i prawdy! www.wesprzyj.wpolityce.pl Wspólnie brońmy Polski i prawdy! www.wesprzyj.wpolityce.pl Wspólnie brońmy Polski i prawdy! www.wesprzyj.wpolityce.pl

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych