Znów skandaliczna prywatyzacja? Warszawscy posłowie PiS chcą od prezydent miasta jasnej deklaracji ws. miejskich wodociągów

fot. PAP/Rafał Guz
fot. PAP/Rafał Guz

Szanowna Pani
Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent m.st. Warszawy

W związku z docierającymi do nas niepokojącymi sygnałami dotyczącymi planów prywatyzacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w m.st. Warszawie, my niżej podpisani warszawscy posłowie na Sejm RP, reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość, zwracamy się do Pani Prezydent z żądaniem złożenia publicznej deklaracji w tej sprawie.

Nasze wystąpienie wynika z licznych pytań mieszkańców i pracowników MPWIK S.A., którzy mając w pamięci prywatyzację Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. czują się zagrożeni informacjami o zamiarach sprzedaży kolejnej strategicznej spółki komunalnej.

MPWIK S.A. jest w Warszawie monopolistą w zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. Jest rzeczą oczywistą, że prywatyzacja naturalnego monopolisty jest sprzeczna z interesem mieszkańców. Celem prywatnego właściciela jest bowiem maksymalizacja zysków, co będzie oznaczać dalsze podwyżki cen podstawowych usług dla każdego mieszkańca.

Kierując się interesem społecznym oczekujemy od Pani Prezydent odpowiedzi na następujące pytania:

1) Czy dopuszcza Pani Prezydent prywatyzację MPWIK S.A.?

2) Czy w Urzędzie m.st. Warszawy lub w MPWIK S.A. były lub są obecnie prowadzone prace zmierzające do rozpoczęcia procesu prywatyzacji tej spółki?

Jako przedstawiciele głównej partii opozycyjnej w Warszawie, oświadczamy, że zdecydowanie sprzeciwiamy się prywatyzacji spółki MPWIK S.A. Jakiekolwiek podjęcie działań w tym kierunku spotka się z naszą stanowczą reakcją. Prawo i Sprawiedliwość będzie organizować w tej sprawie masowe protesty mieszkańców Warszawy w obronie ich elementarnych interesów i praw.

- Jarosław Kaczyński
- Mariusz Kamiński       
- Małgorzata Gosiewska
- Artur Górski           
- Adam Kwiatkowski       
- Przemysław Wipler

Warszawa, 28 czerwca 2012 roku

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...