Gdy w rodzinie pracują dwie osoby, jedną pensję zabiera państwo - to jeden z wniosków raportu "Cena państwa" przygotowanego przez Instytut Globalizacji.

Instytut publikuje zestawienie faktycznych obciążeń fiskalnych obywateli z tytułu podatków pośrednich od konsumpcji oraz podatków bezpośrednich z tytułu osiąganych zarobków. Wynika z niego, że pracownik zatrudniony na umowę o pracę, który otrzymuje przeciętne wynagrodzenie brutto (IG przyjął za podstawę nieaktualną już wysokość 3 225,00 zł) oddaje państwu w podatkach bezpośrednich i pośrednich ok. 52 proc. wypracowanego dochodu. Dla porównania Amerykanie w podatkach oddają tylko 23,6 proc. swoich dochodów.

 

POZYCJA

KWOTA

Wynagrodzenie brutto

3 225,00 zł

Podatek dochodowy

219,00 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

250,46 zł

Składka na ubezpieczenie emerytalne

314,76 zł

Składka na ubezpieczenie rentowe

48,38 zł

Składka na ubezpieczenie chorobowe

79,01 zł

Składka na ZUS  płacona przez pracodawcę za pracownika

513,74 zł

Fundusz Pracy i FGŚP

82,24 zł

Łączne wypracowane wynagrodzenie

3 820,98 zł

Wypłata netto "do ręki"

2 313,39 zł

Podatki pośrednie (VAT + akcyza)

424,00 zł

Inne opłaty i podatki

50,00 zł

Zostaje w dyspozycji

1 839,39 zł

Łączne podatki

1 981,59 zł

 

Według raportu, w ciągu ostatnich jedenastu lat (czyli od 2000 r.) wydatki państwowe zwiększyły się o 362 miliardy złotych rocznie. W 2010 roku odnotowano rekordowy udział wydatków państwowych (45,7%) w stosunku do PKB od 2000 r.


A na co idą nasze pieniądze? Poniżej zestawienie wydatków państwa z uwzględnieniem kosztów utrzymania projektów europejskich:

 

LP

Pozycja wydatków

Roczna kwota płacona przez przeciętnego pracownika

1

Renty i emerytury

7 693,03 zł

2

Zdrowie i leczenie

3 661,29 zł

3

Oświata, nauka i szkolnictwo wyższe

2 585,93 zł

4

Bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne

2 018,54 zł

5

Obsługa długu publicznego

1 813,05 zł

6

Utrzymanie Unii Europejskiej i wdrażanie jej programów

1 637,52 zł

7

Infrastruktura

1 143,71 zł

8

Pomoc społeczna

1 139,89 zł

9

Administracja publiczna i partie polityczne

938,56 zł

10

Subwencje ogólne dla gmin, powiatów i województw

539,33 zł

11

Dopłaty do gospodarki

447,63 zł

12

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

73,54 zł

13

Kultura fizyczna

46,51 zł

14

Ochrona środowiska i przyroda

27,36 zł

15

Informatyka

8,73 zł

16

rezerwa budżetowa

4,48 zł

 

Łącznie

23 779,09 zł

 

 

 

 

 

Z powyższego zestawienia widać wyraźnie, że największe wydatki publiczne przeznaczane są na renty i emerytury oraz na system zdrowotny. W świetle najnowszych prognoz demograficznych jednego możemy być pewni: wydatki państwa na te cele będzie rosnąć i to gwałtownie. A to oznacza kolejne obciążenia podatkowe dla obywateli i być może wojnę pokoleń.

Dzisiaj pytanie nie brzmi, czy czeka nas katastrofa, lecz raczej kiedy należy jej się spodziewać? Nawet jeśli uda nam się uniknąć największych wstrząsów, wywołanych przez spowolnienie gospodarcze w UE - niektórzy wieszczą głęboka recesję - to dopadnie nas demografia i bolesne skutki wciąż rozrastającej się biurokracji, która pożera ciężko zarobione pieniądze oferując w zamian usługi na poziomie państw trzeciego świata.