„Po co nam historia”

Forum „Pałac Ślubów” zaprasza do oglądania w Internecie  (www.pomorska.tv) spotkania

„Po co nam historia?

Wojciech Książek, wiceminister edukacji narodowej w l. 1997-2001 – wprowadzenie

Dyskutanci:

Grzegorz Berendt, naczelnik Wydziału Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku

Dorota Granoszewska-Babiańska, członek zespołu, który przygotowywał historyczno-społeczną część podstawy programowej.

Animacja dyskusji i prowadzenie: Adam Hlebowicz i Radosław Nowak

20 czerwca 2012 r., godzina 18.00.

Prosimy o udział w dyskusji!

Jeśli zależy Ci na dialogu w naszym kraju, posłuchaj, włącz się

Zapraszamy!

Forum „Pałac Ślubów” tworzy grupa osób, która dostrzega brak rzetelnej i otwartej na różne środowiska dyskusji o istotnych problemach naszej wspólnoty  narodowej i samorządowej i ma mi.: na celu:

- budowanie środowiska opinii;

- odnajdywanie elit i budowanie lokalnych sieci;

- odblokowywanie potencjału III sektora;

- włączenie młodzieży w budowanie wspólnoty;

- budowanie komunikacji społecznej w  oparciu o nowoczesne

technologie.