„Na Poważnie” – to nowy miesięcznik o Polsce, naszej historii i kulturze. Autorami tekstów są znani i cenieni w swoich środowiskach m.in. publicyści, historycy i historycy sztuki, osoby znające swój warsztat, a jednocześnie piszące językiem przystępnym, o sprawach arcyciekawych. Bliskie są nam poglądy konserwatywne i katolicko-narodowe. Jesteśmy Polakami i kochamy nasz kraj, ludzi tu żyjących, i tych, którzy odeszli. Łączymy się także z dziedzictwem pokoleń pozostawionym na Kresach oraz w rozproszeniu – na wychodźstwie.

Tematem wiodącym numeru 3/4 jest słabość dzisiejszej demokracji (w Polsce i na świecie) i jej niegdysiejsza siła oraz względna skuteczność (w I Rzeczypospolitej). Kruszymy mity: czy Jan Zamoyski zasłużył na swoją opinię „trybuna ludu”? – pyta się prof. Jan Dzięgielewski, a dr Paweł Skibiński przybliża nam nieznane oblicze frankistowskiej Hiszpanii. Czy wiedzą państwo, że jednym z podstawowych narzędzi produkowanych przez „demokratów” była gilotyna, wprowadzona przez rewolucję znad Sekwany, a udoskonalona przez innych nosicieli postępu – III Rzeszą? Niestety, używana przeciwko polskim patriotom. Polecamy szczególnie artykuły poświęcone nauczaniu i czerwcowym pielgrzymkom Jana Pawła II do Polski, w 25 rocznicę jednej z przełomowych, tej z 1987 r. Piszą o papieżu – Polaku i naszym katolicyzmie m.in. dr Barbara Fedyszak-Radziejowska i Milena Kindziuk. Ponadto zapraszamy do wędrówki po Świątyniach Opatrzności Bożej, i tych obecnych w przestrzeni publicznej od dawna (np. w Mokobodach), i tej budowanej na polach Wilanowskich. Teksty Izabelli Galickiej i Ludwiki Szymborskiej przenoszą nas w czasie do Sali obrad Sejmu Wielkiego, a następnie przez kolejne wieki i świątynie – w tym, perły polskiej architektury sakralnej. Jak zawsze piszemy dużo o Polonii, tym razem amerykańskiej i szwedzkiej, a także o Polakach na Wschodzie – w tym o Polakach ratujących Żydów w czasie II wojny światowej honorowanych przez współczesne państwo litewskie i umieszczonych na litewskiej liście odznaczonych medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie. Wywiad miesiąca, to rozmowa braci Michała i Jacka Karnowskich z Bronisławem Wildsteinem o deformacjach demokracji, nadto równie ciekawa rozmowa Stanisława Żaryna z Andrzejem Sadowskim z Centrum Adama Smitha, i wiele innych atrakcji. Należą do nich na pewno „kąśliwe” rysunki Andrzeja Krauze i czarno-białe (a zatem lepsze niż kolorowe) zdjęcia Erazma Ciołka. I jeszcze, nigdy nie publikowany rysunek Józefa Czapskiego, i jeszcze…Więcej nie powiem!

Miesięcznik jest dostępny w Empikach i dobrych salonach prasowych: Inmedio, Relay, RUCH, Garmond Press, a także w sklepie portalu wPolityce.pl

KUPUJĘ w sklepie wPolityce.pl

W imieniu całej redakcji zapraszam do lektury!

Jan Żaryn, redaktor naczelny.