Marszałek Józef Piłsudski – wbrew temu, co twierdzi poseł Andrzej Rozenek - nigdy w życiu nie dokonał aktu apostazji. Piłsudski w 1899 r. nie porzucił wiary chrześcijańskiej, lecz zmienił wyznanie z rzymsko-katolickiego na luterańskie.

Poseł Rozenek z Ruchu Palikota zorganizował 14 maja konferencję prasową pod pomnikiem Piłsudskiego w Warszawie, ogłaszając, że sam dokona aktu apostazji. Rober Leszczyński, rzecznik Ruchu Palikota, tłumaczył, że konferencja została zorganizowana przed pomnikiem marszałka Piłsudskiego, ponieważ jest on patronem polskich apostatów. Leszczyński powiedział, że 24 maja 1899 roku Piłsudski "skutecznie dokonał aktu apostazji", z miłości.

Józef Piłsudski zmienił wyznanie i dokonał konwersji do Kościoła ewangelicko-augsburskiego, aby móc wziąć ślub z Marią Koplewską, primo voto Juszkiewiczową. A skoro ślub katolicki nie był możliwy dlatego, że była ona mężatką, Piłsudski ożenił się z Marią 15 lipca 1899 w luterańskim kościele w Paproci Dużej.

Maria z domu Koplewska nazywana była przez działaczy PPS „Piękną Damą lub Piękną Panią”. O względy Marii ubiegał się także zakochany w niej Roman Dmowski. Według endeckiego polityka, Jędrzeja Giertycha, Dmowski miał z nią romans. Jednak rywalizację o Marię wygrał Piłsudski, co mogło doprowadzić do utrzymującej się do końca życia wrogości pomiędzy rywalami.

Z pierwszego małżeństwa, zakończonego rozwodem Maria miała córkę Wandę (1889–1908). Maria Piłsudska została pochowana na cmentarzu Na Rossie w Wilnie.

Po latach Józef Piłsudski powrócił do Kościoła katolickiego.

KAI/Prej