Kraków, 23.03.2012

Prezydent RP Bronisław Komorowski

Premier Rządu RP Donald Tusk

Marszałek  Sejmu Ewa Kopacz

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie zwraca się do Szanownych Adresatów w sprawie niezwykle ważnej, bo dotyczącej akcji Ministerstwa Edukacji, które od najbliższego roku szkolnego ma zamiar wyeliminować nauczanie historii i  drastycznie  ograniczyć nauczanie języka polskiego w dwóch ostatnich latach liceum na podstawie opracowanej nowej podstawy programowej, a której my, żołnierze AK, WiN, NSZ, żołnierze z lat drugiej konspiracji, więźniowie i represjonowani z lat PRL, stanowczo się sprzeciwiamy.

Przeciwko tym działaniom MEN wystąpili z Apelem „Ratujmy historię” profesorowie historii i literatury polskiej, środowiska niepodległościowe, NSZZ „Solidarność”, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Polskich i inne organizacje. Wszyscy wypowiedzieli się jasno, że ta reforma doprowadzi do utraty pamięci naszej historii przez młodzież, zniszczy tożsamość narodową, a w rezultacie doprowadzi do zaniku patriotyzmu. Poziom liceów będzie znacząco obniżony, wg ekspertów do poziomu dawnych szkół podstawowych. Ministerstwo Edukacji te wszystkie protesty zlekceważyło.

W obliczu takiego zagrożenia podstawowych wartości narodowych została podjęta w Krakowie głodówka przez działaczy dawnej opozycji niepodległościowej z lat PRL jako akt całkowitej desperacji, bo agencje państwowe odpowiedzialne za poziom i jakość kształcenia zamiast zwiększyć liczbę godzin historii i polskiego rozpoczęły likwidacje tych przedmiotów. A przecież sami absolwenci liceów zauważają, iż z powodu ograniczeń lekcyjnych nie mieli okazji poznać bliżej wydarzeń z lat 1945-1989, tak przecież istotnych dla pełnego zrozumienia sytuacji społeczno-politycznej naszego kraju.

Takie działania Ministerstwa Edukacji Narodowej i do czego one doprowadzą, najlepiej można skomentować słowami Józefa Piłsudskiego głównego twórcy II Rzeczypospolitej „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”. Ten szacunek wyraża się zaś m.in. w nauczaniu historii. My, którzy walczyliśmy zbrojnie o niepodległą Polskę, którzy niejednokrotnie widzieliśmy śmierć w boju naszych kolegów,  nie dopuścimy i nie pozwolimy na bezideowe wychowanie młodzieży, na niszczenie polskości. Nauczyciele historii i polskiego z liceów widzą w tych działaniach swoiste podobieństwo do działań dawnych komunistycznych aparatczyków, tylko, że teraz zamiast kłamać, po prostu nie będzie się uczyć historii i literatury polskiej.

My wiemy, że za nieznajomość historii płaci się prędzej, czy później, wielką cenę, upadku gospodarczego, niewoli i krwi. I tu musimy znowu zacytować słowa marszałka Piłsudskiego „Naród, który traci pamięć przestaje być narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmującym dane terytorium”. My, kombatanci i osoby represjonowane, widzimy - może ze względu na nasz dojrzały wiek - niezwykle jasno szereg posunięć władz państwowych, które przynoszą szkodę Państwu Polskiemu. W tej chwili występujemy w obronie polskiego szkolnictwa, ale niedawno musieliśmy wystąpić w obronie wolności mediów, w obronie wyrzucanych dziennikarzy, przeciw cenzurze. Chcemy, aby nasz kraj był rzeczywiście wolny i sprawiedliwy, a nie tylko udawał, że takim jest. Dlatego przypominamy, że każda władza musi się kiedyś skończyć i odpowiedzieć za podłe czyny.

Mamy wciąż nadzieję, że Szanowni Adresaci doprowadzą do oczekiwanych przez nas zmian i nie będziemy musieli się wstydzić za nasze władze. Oczekujemy od Szanownych Adresatów zarówno realizacji naszych postulatów, a właściwie postulatów całego społeczeństwa, jak również pisemnej odpowiedzi o tym co będzie zrobione, aby więcej nie dopuścić do tak karygodnych, antypolskich działań.

Z poważaniem

Przewodniczący POKiN

Edward Wilhelm Jankowski