24 MARCA   NARODOWY DZIEŃ ŻYCIA                                                     25 MARCA   DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA

W związku ze zbliżającym się Narodowym Dniem Życia obchodzonym 24 marca, oraz - Dniem Świętości Życia obchodzonym od wielu lat 25 marca, zwracamy się do wszystkich o uwzględnienie szczególnego przesłania tych Dni.

Narodowy Dzień Życia,  jest - zgodnie z uchwałą Sejmu RP - "okazją do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych". Ma być także motywem "solidarności społecznej, zachętą dla wszelkich działań służących wsparciu i ochronie życia".

Podobny charakter ma Dzień Świętości Życia. Jego ustanowienie jest odpowiedzią na wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II. W tekście encykliki “Evangelium vitae” czytamy, że podstawowym jego celem jest „budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji”.

Zwracamy się zatem:

- do władz państwowych i samorządowych,

- kościołów i organizacji pozarządowych,

- rodzin i osób,

o zaangażowanie się w głoszenie przesłania tych dni oraz podjęcie różnych inicjatyw.

Zachęcamy do działań artystycznych, edukacyjnych i wychowawczych w szkołach, rodzinach i innych środowiskach. Zachęcamy do Marszy dla Życia, spotkań i dyskusji, w tym szczególnie dotyczących problematyki rodzinnej.

Niech nasza refleksja, afirmacja i działanie na rzecz każdego ludzkiego życia od jego poczęcia,  znajdzie w tych dniach szczególny wyraz.

W imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

(-) Paweł Wosicki    Prezes

(-) Antoni Szymański Wiceprezes

(-) Antoni Zięba Wiceprezes