Członkowie Stowarzyszenia na znak wsparcia protestujących byłych działaczy "Solidarności" z dniem 21 marca dołączają do nich rozpoczynając strajk głodowy. Z dniem 21 marca 2012 roku protest rozpoczyna skarbnik Sebastian Kęciek, natomiast jutro dołączy Prezes Studentów dla Rzeczypospolitej Paweł Kurtyka.

Oto pełna treść oświadczenia:

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej

www.studencidlarp.pl

Sz. P.
Adam Kalita, Grzegorz Surdy, Leszek Jaranowski, Ryszard Majdzik, Marian Stach

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej zrzesza młodych ludzi, których łączy
troska o przyszłość naszej Ojczyzny. Wielu z nas parę lat temu opuściło mury liceów
ogólnokształcących, mając w pamięci poziom nauczania przedmiotów humanistycznych,
na czele z historią. Uznając go za niewystarczający, za jeden z celów działania naszej
organizacji postawiliśmy promowanie wiedzy o historii Polski, ze szczególnym
uwzględnieniem historii najnowszej.

Dotychczasowa podstawa programowa nauczania historii w liceach, naszym zdaniem, nie zapewniała wystarczającego poziomu i zakresu wiedzy absolwentom. Częstym przypadkiem było przerwanie toku nauczania historii najnowszej w trzeciej klasie liceum na czasach II wojny światowej, co sprawiało, iż w wielu przypadkach maturzyści dysponowali jedynie fragmentaryczna wiedzą o okresie PRL-u. Działo się tak z powodu
zbyt małej liczny godzin historii. Wiedza o czasach komunistycznej dyktatury w naszym
kraju jest konieczna dla zrozumienia otaczającej nas rzeczywistości.

Nic więc dziwnego, że dalsze ograniczanie czasu i zakresu nauczania tego przedmiotu budzi nasze obawy. Historia, w której zawarta jest esencja polskości powinna, naszym zdaniem być obiektem szczególnej troski ze strony władz państwowych, nie zaś ograniczania. W świecie coraz to nowych ideologii zagłuszanie naszego kodu kulturowego
grozi roztopieniem tożsamości, co wśród naszych rówieśników bywa często widoczne.

Tylko świadomość uczestnictwa w sztafecie pokoleń i roztropność w kontynuowaniu tysiącletnich dziejów Polski, a więc znajomość narodowej przeszłości, jest drogą do budowania tej wartości, jaką jest Ojczyzna.

Będąc świadomymi tego problemu podjęliśmy decyzję o organizacji konferencji poświęconej stanowi szkolnictwa w naszym kraju, przewidywanej na kwiecień 2012 r.
Zadanie to wziął na swoje barki Oddział Łódzki naszego stowarzyszenia. Członkowie
Stowarzyszenia z Krakowa, wyrazili chęć przyłączenia się do protestu w najbliższych
dniach. Z dniem 21 marca protest głodowy rozpocznie Skarbnik Stowarzyszenia Sebastian Kęciek, natomiast w czwartek dołączy Prezes Studentów dla Rzeczypospolitej Paweł Kurtyka.

Dostrzegając wagę Państwa protestu przesyłamy głębokie wyrazy poparcia i solidarności. Protest głodowy jest formą ekstremalną, lecz można rzec, iż próby zwrócenia uwagi Ministerstwa Edukacji na szkodliwość wprowadzanych zmian w łagodniejszy sposób nie zdały egzaminu. Wierzymy, iż Państwa poświęcenie zostanie dostrzeżone i zaowocuje pomyślnymi rezultatami w przyszłości. Jako dzieci pokolenia „Solidarności” wyrażamy właśnie solidarność z działaczami, którzy podjęli głodówkę i którzy pragną zwrócić uwagę na wielki problem edukacji młodych Polaków. Prosimy też wszystkich ludzi dobrej woli o nagłaśnianie protestu.

Z wyrazami szacunku

Paweł Kurtyka

Prezes Zarządu Głównego

Izabela Bogucka

Wiceprezes Zarządu Głównego

Tomasz Dziedzic

Sekretarz Zarządu Głównego

Sebastian Kęciek

Skarbnik Zarządu Głównego

Jakub Maciejewski

Członek Zarządu Głównego

Głodujący: Adam Kalita, Leszek Jaranowski i Grzegorz Surdy, PAP