Dzisiaj 20 marca pod patronatem Wicemarszałka Sejmu RP Wandy Nowickiej zaplanowano tzw. wysłuchanie obywatelskie nt. Świadome rodzicielstwo w Polsce.

Organizacja tego wydarzenia została powierzona Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, organizacji pozarządowej, z którą związana jest Pani Marszałek. O spotkaniu brak jest informacji na stronach sejmowych, nic też o nim nie wiedziało jeszcze wczoraj Biuro Informacyjne Sejmu. Informacja ukazała się tylko na stronie internetowej Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny i to ona przeprowadziła rekrutację uczestników spotkania.

W ten sposób debata w parlamencie, który powinien gwarantować możliwość prezentowania różnych poglądów ograniczona została się jednego, skrajnie feministycznego środowiska. Środowiska, które ma już od lat ustalone tezy o tym, że nasze ustawodawstwo w zakresie poszanowania ludzkiego życia nie sprawdza się, (choć coroczne sprawozdania rządów różnych opcji politycznych dowodzą czegoś wręcz przeciwnego), że konieczne jest wprowadzenia swobody aborcji i zamiana edukacji prorodzinnej, jaka funkcjonuje w polskich szkołach, na taki model edukacji seksualnej, który niewiele ma wspólnego z prawidłowym wychowaniem.

Tak instytucja wysłuchania obywatelskiego wykorzystywana jest do lobbingu idei jednej skrajnej organizacji, czemu po starej znajomości patronuje Pani Marszałek.