Solidarność wobec mnożących się ataków medialnych na abp. Józefa Michalika

Fot. PAP
Fot. PAP

Wobec mnożących się ataków medialnych Prawica Rzeczypospolitej wyraża swoją pełną solidarność z wypowiedziami abp. Józefa Michalika przeciwko zorganizowanej dechrystianizacji chrześcijańskiego Zachodu.

Sprzeciw wobec wolnomularstwa jest oczywistym elementem katolickiej etyki społecznej, o czym mówi – pośród wielu innych aktów Magisterium rzymskiego – deklaracja „Quesitum est”, wydana przez Kongregację Nauki Wiary za pontyfikatu bł. Jana Pawła II.

Głos Arcybiskupa – za który jesteśmy głęboko wdzięczni – stanowi dla nas wsparcie w walce z dyktaturą relatywizmu, której z taką mocą przeciwstawia się Benedykt XVI.

(-) Marek Jurek, przewodniczący Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Marian Piłka, wiceprzewodniczący Prawicy Rzeczypospolitej

Warszawa, 24 lutego RP 2012

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych