Ojcostwo jest w poważnym kryzysie. Coraz więcej dzieci wychowywanych jest przez samotne matki. W konsekwencji nie mają codziennego kontaktu ze swoimi ojcami, co niesie negatywne skutki dla ich rozwoju.

Nawiązując do tych problemów Inicjatywa Tato.Net przy współpracy z NSZZ Solidarność Uniwersytetu Gdańskiego organizuje konferencję pt.: Ojcostwo dzisiaj - Strategia dla organizacji wspierających rodzinę.

Celem konferencji jest ukazanie problemów współczesnego ojcostwa i skutków nieobecności ojców w wychowaniu dzieci.

W programie konferencji przewidujemy wystąpienia specjalistów z dziedzin związanych z tematyką rodzinną, wychowawczą, edukacyjną, prezentację aktualnego stanu inicjatyw wspierających ojcostwo w Polsce, a także dzielenie się dobrymi praktykami w Polsce i na świecie.

Konferencja odbędzie się na Uniwersytecie Gdańskim (Sala posiedzeń Senatu UG, ul Wita Stwosza 53 ) w piątek, 2 marca 2012 r., godz. 10.00–15.00

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc konieczne jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie http://www.tato.net/tatonet_en/gdansk-rejestracja. Na tej stronie znajdą Państwo również informacje o Inicjatywie Tato.Net oraz więcej szczegółów związanych z konferencją, która jest częścią projektu „NaviTata – nawigacja do ojcostwa”.

Antoni Szymański

Członek Rady Programowej Tato.net