Odznaczenia Pro Ecclesia et Populo Archidiecezji Gdańskiej za rok 2011 rozdane!

Pro Ecclesia et Populo
Pro Ecclesia et Populo

W dniu 8 stycznia 2012 r. miało miejsce 14 spotkanie opłatkowe połączone z wręczeniem odznaczeń Pro Ecclesia et Populo (Dla Kościoła i Narodu) oraz  koncert kolęd w wykonaniu chóru Symfonia z Gdyni.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Kapitułę Nagrody Pro Ecclesia et Populo w Dworze Artusa w Gdańsku. Wzięło w nim udział ok. 200 przedstawicieli różnych ruchów i stowarzyszeń katolickich.

Gośćmi spotkania byli m.in. Ks. Abp Sławoj Leszek Głódź Metropolita Gdański, Hanna Zych-Cisoń Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Ewa Kamińka Wiceprezydent Gdańska.

Podczas spotkania wręczono odznaczenie „Pro Ecclesia et Populo” za rok 2011 następującym osobom:

ALINIE AFANASJEW w uznaniu całokształtu bogatej aktywności i dokonań na niwie kultury, sztuki i publicystyki;

JADWIDZIE SIELSKIEJ za wybitne zaangażowanie na rzecz wszechstronnej pomocy kobietom w ciąży kryzysowej i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach;

LESZKOWI ONYCHIROWI za wyjątkowe zaangażowanie w parafialnej Akcji Katolickiej przy Kolegiacie p.w. Najświętszego Serca Jezusowego, wydanie Pamiętników ś.p. Księdza Józefa Zator Przytockiego oraz redagowanie tekstów do biuletynu parafialnego „Wokół Serca”;

WANDZIE  I ANTONIEMU WALTER za wieloletnią i ofiarną służbę na rzecz ewangelizacji, rozwijania dialogu małżeńskiego oraz przygotowanie narzeczonych do małżeństwa;

WOJCIECHOWI RYBAKOWSKIEMU za zainicjowanie powstania i prowadzenie zespołu „Misterników Kaszubskich”, przygotowujących Misteria Męki Pańskiej w Kalwarii Wejherowskiej, inscenizacje patriotyczno – wychowawcze oraz pasję społecznikowską.

Dyplom uznania Pro Ecclesia et Populo otrzymał:
Chór  "Symfonia" istniejący od 1930 roku i działającemu przy parafii p.w. Św. Antoniego w Gdyni, za nieprzeciętną działalność artystyczną poprzez uświetnianie uroczystości kościelnych w parafii i Archidiecezji Gdańskiej oraz poprzez propagowanie kultury muzycznej w Polsce i poza jej granicami.

Antoni Szymański
Przewodniczący Kapituły
Pro Ecclesia et Populo

Autor

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...