Zaproszenie na pokaz filmu o prof. dr hab. Piotrze Węgleńskim, Rektorze UW w latach 1999 – 2005

Zaproszenie

Pragniemy Państwa zaprosić na pokaz filmu o prof. dr hab. Piotrze Węgleńskim, Rektorze Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1999 – 2005 oraz Członku Rady Programowej Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Pokaz filmu odbędzie się 13 stycznia 2012 r., o godz. 18:00 w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie potwierdzeń uczestnictwa w pokazie filmu na adres biuro@oapuw.pl.

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...