Artur Bramora z Ruchu Palikota szefem sejmowej komisji edukacji. "Posiadam dwa profile średniego wykształcenia"

Artur Bramora z Ruchu Palikota został przewodniczącym sejmowej komisji edukacji. Przed głosowaniem posłowie PO, PiS i SLD zadali mu wiele merytorycznych pytań o edukację, ale też o legalizację marihuany.

"Czy dopuszcza pan, by dzieci i młodzież miały prawo do posiadania i zażywania narkotyków zarówno miękkich, jak i twardych? Co pan sądzi o zmianach dotyczących podstawy programowej kształcenia ogólnego? Czy według pana, te zmiany, które zaproponował resort edukacji idą w dobrym kierunku? Jak modyfikowałby pan system egzaminów zewnętrznych? Czy, według pana, tutaj są potrzebne jakieś zmiany?" - pytała kandydata na szefa komisji edukacji posłanka Solidarnej Polski, Marzena Wróbel.

Pytania zadawał także poseł PiS Zbigniew Dolata, przywołując jeden z internetowych wywiadów
Bramory, gdzie już obecny poseł Ruchu Palikota na pytanie, czy popiera wyrok na hitlerowskich
zbrodniarzach w Norymberdze, odpowiedział - jak relacjonował Dolata - "zdecydowanie nie".

Z kolei b. minister edukacji i posłanka SLD Krystyna Łybacka zadała kandydatowi na szefa komisji
merytoryczne pytania dotyczące edukacji.

"Jedną z pierwszych kwestii jaką będziemy musieli rozstrzygnąć na posiedzeniu komisji jest problem edukacji sześcioletnich dzieci i przesunięcie terminu obligatoryjności rozpoczęcia tej edukacji. Chciałabym poznać pana pogląd w tej sprawie" - powiedziała Łybacka.

Posłanka SLD pytała też o problem z zakresu nadzoru pedagogicznego, a także szkolnictwa wyższego.

"Czy jest pan zwolennikiem istnienia kuratoriów, czy nie? Jaki jest pana pogląd na temat odpłatności za drugi kierunek studiów" - pytała Łybacka.

Poseł PO Jan Kaźmierczak (PO) pytał Bramorę o funkcjonowanie systemu nauki i szkolnictwa wyższego w kontekście ostatnich reform przeprowadzonych przez minister Kudrycką.

"Byłbym wdzięczny, gdyby pan mi powiedział, co z tych zmian idzie w dobrym, a co w złym kierunku" - zachęcał poseł PO, dodając jeszcze pytanie dotyczące "współczynników kosztochłonności studiów".

"Jeżeli będę przewodniczącym tejże komisji, której posiedzenie dziś tu mamy, to będę koordynował jej prace. To jest sprawa pierwsza. Sprawa druga: nie będę odpowiadał dziś na merytoryczne pytania w większości zadane przez państwa z powodu naszych różnic programowych. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie wypracowywać takie kompromisy, które będą rozsądne i będą gwarantowały pójście edukacji we właściwym kierunku" - powiedział po serii pytań Bramora, dodając, że ma świadomość, iż sejmowa komisja edukacji "jest trudna".

Po tej odpowiedzi część posłów chciała się dowiedzieć, jakie wykształcenie formalne ma kandydat
Ruchu Palikota.

"Posiadam dwa profile średniego wykształcenia" - odpowiedział Bramora.

Dopytywany, czy zdał egzamin dojrzałości, odpowiedział, że "jest technikiem-mechanikiem i technikiem-optykiem, to są dwa zawody, z czego drugi jest po maturze".

Ostatecznie Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży ukonstytuowała swoje władze po dwukrotnym
głosowaniu na szefa komisji. W pierwszym głosowaniu za jego kandydaturą opowiedziało się 15 posłów, 15 było przeciw, a trzech wstrzymało sie od głosu. W tej sytuacji kierujący obradami komisji
wicemarszałek Sejmu Marek Kuchciński zarządził 15-minutową przerwę, po której doszło do powtórnego głosowania.

W drugim głosowaniu za kandydaturą posła Ruchu Palikota głosowało 19 posłów, 14 było przeciwko, a jeden wstrzymał się od głosu.

Artur Bramora objął mandat poselski w okręgu częstochowskim. Jest optykiem, urodził się w 1972 r. w Myszkowie. Mieszka w Częstochowie, gdzie jest właścicielem salonów optycznych oraz centrum kształcenia optyczno-medycznego. Ma tytuł egzaminatora państwowego w zawodzie technik - optyk. Jak podaje na swojej stronie internetowej, opiniuje także w charakterze biegłego. Jest członkiem Aeroklubu Częstochowskiego.

Komisja zakończyła posiedzenie po wybraniu władz.

Na posiedzeniu komisja zdecydowała też o powołaniu wiceprzewodniczących. Zostali nimi: Urszula
Augustyn (PO), Domicela Kopaczewska (PO), Sławomir Kłosowski (PiS), Krystyna Łybacka (SLD) i
dotychczasowy wiceminister edukacji Zbigniew Włodkowski (PSL).

PAP/Skaj

Autor

Klikasz i czytasz tygodnik Sieci na telefonie Klikasz i czytasz tygodnik Sieci na telefonie Klikasz i czytasz tygodnik Sieci na telefonie
W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...