Ponownie złożę wnioski do TK w sprawie opłat za drugi kierunek studiów

Fot. wPolityce.pl
Fot. wPolityce.pl

W najbliższych dniach ponownie złożę wnioski do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stwierdzenia niezgodności z konstytucją opłat za drugi kierunek studiów i ustawy o systemie informacji oświatowej.

Trybunał nie zdążył orzec w tych sprawach w poprzedniej kadencji Sejmu i liczę się z tym, że wzorem dotychczasowej praktyki może umorzyć postępowania. Jeśli Trybunał Konstytucyjny umorzy postępowania w sprawach opłat za studia na drugim kierunku i ustawy o systemie informacji oświatowej w imieniu PiS-u ponownie złożę wnioski o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów obu ustaw..

W tych sprawach chodzi o zagrożenie istotnych wartości konstytucyjnych. Przymus odpłat za drugi kierunek studiów narusza konstytucyjne prawo da nauki, ma charakter antyrozwojowy i uderza w najbardziej ambitną grupę studentów chcących studiować więcej i osiągać wyższe kompetencje. To regulacja sprzeczna z wymogami nowoczesnej edukacji i współczesnego rynku pracy, gdzie pracodawcy wysoko cenią wielość kompetencji absolwentów. Przypominam, że konstytucyjne prawo do nauki określone w art. 70 konstytucji nie pozwala na komercjalizację podstawowej domeny działalności uczelni. Z pewnością studiowanie drugiego kierunku na studiach stacjonarnych nie jest dodatkową usługą edukacyjną, za którą można pobierać opłaty. Orzeczenie w tej sprawie oczekiwane jest przez społeczność akademicką ze względu na potrzebę bezpiecznego planowania studiów. Usunie też chaos związany z nieprzygotowaniem rządu do wprowadzenia nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym.

Z kolei ustawa o systemie informacji oświatowej uderza w podstawową wartość jaką jest prawo osoby ludzkiej do prywatności i prawo do autonomii informacyjnej. Ustawa o sio oznacza stworzenie nowego przymusowego systemu informatycznego, w którym gromadzone będą dane indywidualne o uczniach, w tym dane tak wrażliwe jak ocena stanu niepełnosprawności ucznia czy opinie i orzeczenia psychologiczne.

Czekam na wyjaśnienie przez Trybunał czy postępowania będą kontynuowane czy też umorzone. Skierowałem w tej sprawie list do prezesa Trybunału Konstytucyjnego profesora Andrzeja Rzeplińskiego. W przypadku umorzenia spraw, w imieniu PIS-u złożę niezwłocznie wnioski o ponowne ich rozpatrzenie.

 

Kazimierz Michał Ujazdowski

 

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...