"Urząd Miasta udzielił Stowarzyszeniu wydającemu Krytykę Polityczną prawie 475000 PLN dotacji"

Szeroki gest prezydent Warszawy.

Z udostępnionych przez Ratusz informacji wynika, że od 2008 r. Urząd Miasta udzielił Stowarzyszeniu im. Stanisława Brzozowskiego (wydawcy Krytyki Politycznej) prawie 475 000 PLN dotacji. Radni PIS wystąpią do zarządów wszystkich dzielnic oraz m.st. Warszawy o udzielenie informacji publicznej nt kwot dofinansowania przez te podmioty Stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego a także innych organizacji, w których organach zasiadają sygnatariusze Porozumienia 11 Listopada.

Krytyka Polityczna to dziwne środowisko. Deklarujący się jako antyestablishmentowi lewicowcy, korzystają z preferencyjnych stawek wynajmu lokalu, udzielonych im przez Zarząd Śródmieścia. Prowadzą tam między innymi knajpę, w której zatrudniają personel na tzw. umowy śmieciowe, co stanowi specyficzny wkład w społeczny dorobek lewicy. Ale widać groszowe koszty najmu i wyzysk klasy robotniczej nie wystarczają i „nasze dzielne dziewczęta i chłopcy” (prawa autorskie: sekretarz Michał Sutowski) zmuszeni są pochylić się również po dotacje, zarówno ze strony administracji państwowej, jak i samorządowej. Pominiemy dzisiaj litościwie kwoty, jakimi zadłużający Polskę w rekordowym tempie rząd Donalda Tuska zasila projekty Sławomira Sierakowskiego i jego komilitonów, a skupimy się li tylko na dotacjach udzielonych temu zacnemu gronu przez Urząd m. st. Warszawy.

I tak w 2008r. pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz była łaskawa wesprzeć Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego (to nazwa wydawcy Krytyki Politycznej i najemca lokalu przy Nowym Świecie 63) kwotą 40 000 PLN na projekt o cudownie brzmiącej nazwie „REDakcja”. W 2009r. owa czerwona akcja generowała widać większe wydatki, bo miasto przeznaczyło na nią już 100 000 PLN. W 2010r. mieszkańcy Warszawy mieli przyjemność dofinansowania Sierakowskiemu projektu „Uniwersytet Krytyczny” kolejną okrągłą sumą  100 000 PLN, jednak to dalece nie cała przyjemność, bo w 2011 r. ten sam projekt został wsparty dotacją na l. 2011-2013 o łącznej wartości 180 000 PLN. Ponieważ żyjemy w najlepiej rządzonym mieście świata, to nie było żadnym problemem wyasygnowanie również w 2011r. 15 000 PLN na indoktrynację dzieci w wieku 5-10 lat („Kultura dla najmłodszych”) i 39 550 PLN na projekt „Osiedla warszawskie”.

Miejmy nadzieję, że po podreperowaniu budżetu miasta przez sprzedaż SPEC oraz drastyczne podwyżki usług komunalnych (w tym cen biletów komunikacji publicznej) pani prezydent będzie mogła w kolejnych latach przekazać Sierakowskiemu i towarzyszom jeszcze więcej publicznych pieniędzy. Musimy bowiem zauważyć, że działalność kulturalna środowiska Krytyki Politycznej uległa ostatnio znacznemu wzmożeniu. Otóż „dzielne dziewczęta i chłopcy” zgłosili akces do Porozumienia 11 Listopada, które to co najmniej od miesiąca zabiegało w Niemczech o wizytę przyjaźni ze strony zdrowych sił antyfaszystowskich. Wizyta doszła do skutku, młodzież niemiecka dała odpór polskim faszystom w mundurach Księstwa Warszawskiego, po czym ulegając opresji ze strony nie do końca rozumiejącej mądrość etapu polskiej Policji schroniła się w gościnnym lokalu przy Nowym Świecie 63. Niestety na tym się nie skończyły problemy dziarskich chłopców z Antify, bowiem byli zmuszeni pozostawić w siedzibie Krytyki Politycznej takie przyrządy do działalności kulturalnej, jak pałki, kastety, wzmocnione czapki, tarcze domowej roboty, gaz pieprzowy. Owe narzędzia wpadły w ręce polskiej Policji, nadal nierozumiejącej dziejowej konieczności. W tej sytuacji okazało się, że żaden Niemiec nie przyznaje się do własności w/w przedmiotów. Pojawia się zatem uzasadniona wątpliwość, czy nie znajdowały się one na stałym wyposażeniu lokalu Krytyki Politycznej. Jeżeli tak, to mamy kolejny argument za zwiększeniem dotacji ze strony Warszawy: nie możemy dopuścić , żeby Sierakowski, Sutowski i reszta luminarzy myśli lewicowej ponosili tak ekstraordynaryjne koszty działalności kulturalnej.

A teraz już całkiem serio; uzyskaliśmy informację, że radni Prawa i Sprawiedliwości wystąpią do zarządów wszystkich dzielnic oraz m.st. Warszawy o udzielenie informacji publicznej nt.  kwot dofinansowania przez te podmioty Stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego a także innych organizacji, w których organach zasiadają sygnatariusze Porozumienia 11 Listopada.

Krzysztof Skalski

za:warszawskipis.pl

 

CZYTAJ:  W kawiarni Krytyki Politycznej "Nowy Wspaniały Świat" w Warszawie policja znalazła m.in. pałki, kastety, gaz łzawiący

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych