Ostatni przewodniczący Rady Państwa NRD Manfred Gerlach, sprawujący tę funkcję od grudnia 1989 roku od marca 1990 roku, zmarł w poniedziałek w wieku 83 lat po długiej i ciężkiej chorobie - poinformowała we wtorek agencję dpa wdowa po nim.

Gerlach był od roku 1967 do 1990 przewodniczącym Liberalno-Demokratycznej Partii Niemiec (LDPD) - jednego z czterech NRD-owskich ugrupowań "blokowych", działających w ścisłym sojuszu z Socjalistyczną Partią Jedności Niemiec (SED) i pod jej faktyczną kuratelą.

Przewodniczącym Rady Państwa został wybrany 6 grudnia 1989 roku na miejsce krótkotrwałego przywódcy SED i NRD Egona Krenza. W cztery miesiące później, po pierwszych wolnych wyborach i znowelizowaniu konstytucji NRD, Radę Państwa rozwiązano, a obowiązki głowy państwa przejęła przewodnicząca Izby Ludowej (parlamentu) Sabine Bergmann-Pohl.

Jeszcze przed formalnym zjednoczeniem Niemiec, w sierpniu 1990 roku LDPD połączyła się z ogólnoniemiecką liberalną Partią Wolnych Demokratów (FDP). Gerlach wystąpił z FDP pod koniec 1993 roku w następstwie wewnątrzpartyjnego postępowania, w którym zarzucono mu denuncjowanie członków LDPD przed radzieckimi władzami wojskowymi. (PAP)