Zaraz po wyborach ponownie skieruję wnioski do TK. m. in. w sprawie drugiego kierunku studiów

Rys. Rafał Zawistowski
Rys. Rafał Zawistowski

ZARAZ PO WYBORACH  PONOWNIE  SKIERUJĘ  WNIOSKI DO  TRYBUNAŁU W SPRAWIE DRUGIEGO KIERUNKU STUDIÓW I  PRZECIW USTAWIE O INFORMACJI OŚWIATOWEJ (SIO)


W świecie przedstawionym w oficjalnych mediach rządy PO pokazywane są jako nowoczesne i wolnościowe. W świecie realnym partia Donalda Tuska działa według zasady jak najmniej informacji o władzy, jak najwięcej informacji o obywatelach w rękach władzy. Uchwalona z końcem obecnej kadencji ustawa ograniczająca dostęp do informacji publicznej to symboliczny wyraz wrogości wobec obywateli i złamanie konstytucyjnego prawa do informacji o działalności instytucji publicznych.

Zaskarżyłem ustawę o informacji oświatowej do Trybunału Konstytucyjnego, która drastycznie narusza prawo do prywatności i autonomii informacyjnej jednostek.

(http://www.ujazdowski.pl/attachments/204_SIO_Wniosek_do_Trybunalu.pdf )

Gromadzenie i wprowadzenie do systemu informatycznego danych wrażliwych o uczniach takich, jak rodzaj diagnozy psychologicznej czy ocena stanu niepełnosprawności jest naruszeniem prawa do prywatności gwarantowanego przez art. 51 Konstytucji. Drugi z istotnych wniosków do TK dotyczy przymusu odpłatności za drugi kierunek, który uderza w konstytucyjnej prawo do nauki i krzywdzi najbardziej ambitnych studentów.

(http://www.ujazdowski.pl/attachments/160_Wniosek_do_TK.pdf ).

Jeśli Trybunał z chwilą zakończenia kadencji umorzy postępowania  zaraz po rozpoczęciu nowej kadencji złożymy ponownie wnioski przeciw ustawie o systemie informacji oświatowej i odpłatności za drugi kierunek studiów. Reakcji wymaga także ustawa ograniczająca dostęp do informacji publicznej. W przypadku bierności Rzecznika Praw Obywatelskich skierujemy skargę w obronie prawa obywateli do informacji o władzy i przejrzystości państwa. Usuniemy  raz na zawsze praktyki sprzeczne z podstawowymi prawami jednostki i zachodnią kulturą prawną.Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych