Alarmująca analiza w sprawie wyborów samorządowych c.d. W 2006 roku w woj. mazowieckim również multum kart z dwoma krzyżykami i więcej!

Wczoraj opublikowaliśmy niezwykle ważną analizę głosów nieważnych autorstwa prof. Przemysława Śleszyńskiego. Naukowiec - opierając się na danych otrzymanych od Krajowego Biura Wyborczego - pokazał, że w woj. mazowieckim w wyborach do sejmików w 2010 r. padło zdumiewając wiele głosów nieważnych - których nieważność polegała NA POSTAWIENIU WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO KRZYŻYKA.

Co ważne - mapa wysokiego wskaźnika "obszarów z 2 krzyżykami i więcej" - pokrywa się niemal idealnie z mapą województwa mazowieckiego. Tak, jakby mieszkańcy Mazowsza mieli hobby w postaci stawiania dwóch krzyżyków. Tuż za granicą województwa - wyborcy zachowują się normalnie.

Dziś otrzymaliśmy od prof. Śleszyńskiego kolejną informację - tym razem dotyczącą wyborów 2006 roku:

Kolejne mapy obrazujące udziały głosów nieważnych, tym razem w wyborach do rad sejmików wojewódzkich w 2006 r., potwierdzają ustalenia z 2010 r. zamieszczone we wczorajszym materiale. Istnieje korelacja pomiędzy udziałem głosów nieważnych z powodu postawienia więcej niż jednego znaku X. Wykonałem odpowiednią analizę regresji na wykresie, ale nawet bez tego podobieństwo obrazów przestrzennych jest wyraźnie widoczne bez zaawansowanych narzędzi statystycznych.

Cieszę się, że kwestia map spotkała się z dużym i życzliwym zainteresowaniem. Otrzymałem wiele korespondencji i proszę o wyrozumiałość, jeśli nie będę w stanie odpowiedzieć na wszystkie maile w rozsądnym czasie. W listach pojawia się też bardzo wiele cennych informacji, sugestii, sposobów interpretacji, a nawet obserwacji z autopsji, za co serdecznie dziękuję. Pomagają mi one istotnie w dalszych pracach i interpretacji wyników.

Będę się starał jak najszybciej informować o kolejnych ustaleniach i wynikach analiz. Proszę jednak o cierpliwość, gdyż ze względu na powagę sprawy, obliczenia i analizy muszą być wykonane z nadzwyczajną starannością.

Przemysław Śleszyński, dr hab., prof. PAN

Mapa 1 pokazuje odsetek głosów nieważnych oddanych w wyborach samorządowych w rozbiciu na gminy.

Mapa 2 - KLUCZOWA - pokazuje odsetek głosów nieważnych wskutek postawienia 2 krzyżyków. A więc głosów - to już nasz komentarz - które najłatwiej sfalsyfikować poprzez dodanie drugiego krzyżyka, obok tego postawionego przez wyborcę.

Mapa 3 pokazuje odsetek głosów nieważnych wskutek braku krzyżyka; są to więc karty, z których wyborcy nie skorzystali.

Autor

e-prenumerata tygodnika Sieci 50% taniej + 3 audiobooki w prezencie! e-prenumerata tygodnika Sieci 50% taniej + 3 audiobooki w prezencie! e-prenumerata tygodnika Sieci 50% taniej + 3 audiobooki w prezencie!

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...