Prezentujemy wyjątkowo ciekawe - i jednocześnie alarmujące - opracowanie danych dotyczących głosów nieważnych w wyborach samorządowych w roku 2010

Mapa 1 (Mapa 1 pokazuje odsetek głosów nieważnych oddanych w wyborach samorządowych w rozbiciu na gminy.)
Mapa 1 (Mapa 1 pokazuje odsetek głosów nieważnych oddanych w wyborach samorządowych w rozbiciu na gminy.)

Prezentujemy wyjątkowo ciekawe - i jednocześnie alarmujące,  by nie rzec szokujące - opracowanie danych dotyczących głosów nieważnych  w wyborach samorządowych w roku 2010, wykonane przez dr hab., prof. PAN Przemysława Śleszyńskiego.

Mapa 1 pokazuje odsetek głosów nieważnych oddanych w wyborach samorządowych w rozbiciu na gminy. 

Mapa 2 pokazuje odsetek głosów nieważnych wskutek postawienia 2 krzyżyków. A więc głosów - to już nasz komentarz - które najłatwiej sfalsyfikować poprzez dodanie drugiego krzyżyka, obok tego postawionego przez wyborcę. 

Mapa 3 pokazuje odsetek głosów nieważnych wskutek braku krzyżyka; są to więc karty, z których wyborcy nie skorzystali.

Poniżej komentarz prof. Śleszyńskiego:

Prezentowane opracowanie dotyczy wyborów do sejmików wojewódzkich w 2010 r. Powstało na podstawie danych gminnych Państwowej Komisji Wyborczej, które zostały powiązane z mapą administracyjną oraz sklasyfikowane i przedstawione metodą kartogramu. Metoda Kartograficzna w łatwy do wstępnej interpretacu i przekonujący wizualnie sposób pozwala  na wyróżnienie obszarów o podwyższonym i obniżonym udziale głosów nieważnych. Charakterystyczne i frapujące jest zwłaszcza zbieganie się poszczególnych obszarów z granicami administracyjnymi województw.


Interpretacja  i wyjaśnienie tak charakterystycznych zróżnicowań regionalnych powinny być przedmiotem dogłębnych analiz i dociekań, do czego zachęcam środowisko naukowo-eksperckie oraz dziennikarzy. Zobrazowane na mapach dane w części są również powszechnie dostępne poprzez stronę: http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl000000.htm i zawierają informacje o liczbie uprawnionych do głosowania, liczbie kart wydanych, liczbie oddanych głosów oraz liczbie głosów waznych (a więc również pośrednio nieważnych) w jeszcze dokładniejszym podziale - obwodów głosowania.

Nie sugeruję, ani nie wykluczam żadnych hipotez, które nasuwają się przy interpretacji przestrzennej rozkładu głosów nieważnych. Jest to zbyt poważna sprawa i tym bardziej powinna być rzetelnie objaśniona. Podobne mapy należy sporządzać po każdych wyborach powszechnych.

Przemysław Śleszyński, dr hab., prof. PAN, Warszawa

Uderza bardzo wysoki odsetek głosów nieważnych ZA SPRAWĄ DWÓCH KRZYŻYKÓW w woj. mazowieckim. Widzimy, jak precyzyjnie zaznaczone są granice województwa; tak, jakby mieszkańcy Mazowsza mieli hobby w postaci stawiania dwóch krzyżyków. Tuż  za granicą województwa - wyborcy zachowują się normalnie. 

Co ciekawe, mapa pokazujące głosy nieważne z powodu braku krzyżyka (Mapa nr 3) nie wykazuje takiej koncentracji na Mazowszu; wyniki są podobne w całej centralnej i północno-zachodzniej Polsce. 

W wyborach samorządowych w roku 2010 w województwie mazowieckim - w głosowaniu na listy do sejmiku wojewódzkiego - wygrała PO - 28,56 procent,  drugie miejsce zdobyło PiS - 23,85 procent,  trzecie PSL - 22,30 procent,  czwarte SLD 14,51 procent.

Autor

Klikasz i czytasz tygodnik Sieci na telefonie Klikasz i czytasz tygodnik Sieci na telefonie Klikasz i czytasz tygodnik Sieci na telefonie
W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...