Kazimierz M. Ujazdowski, Mirosława Różecka: W sprawie MUZEUM ZIEM ZACHODNICH „NIE ODPUŚCIMY”

"Jednym z głównych elementów przesłania Muzeum powinna być prezentacja dokonań Kardynała Kominka autora historycznego „Orędzia” Biskupów polskich od biskupów niemieckich."
"Jednym z głównych elementów przesłania Muzeum powinna być prezentacja dokonań Kardynała Kominka autora historycznego „Orędzia” Biskupów polskich od biskupów niemieckich."

Kazimierz M. Ujazdowski
Mirosława Różecka

W sprawie MUZEUM ZIEM ZACHODNICH „NIE ODPUŚCIMY”

Mamy coraz silniejsze wrażenie, że przeciwnicy polskiej polityki historycznej liczą na to, że wraz z upływem czasu zniknie publiczne wsparcie dla najważniejszych projektów w tej dziedzinie. Po prostu liczą na nasze zmęczenie i brak konsekwencji. Dlatego też stwierdzamy jasno, że w sprawie Muzeum Ziem Zachodnich nie odpuścimy. PIS po zwycięstwie wyborczym ponownie zgłosi projekt ustawy dający silne gwarancje budowy instytucji.

Wbrew twierdzeniom Bogdana Zdrojewskiego nie jest ona inicjatywą lokalną, roszczeniem Wrocławia do władz centralnych. Muzeum Ziem Zachodnich jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć polskiej polityki historycznej. Ma pokazać dorobek cywilizacyjny i kulturowy Polaków stworzony na ziemiach zachodnich po zniszczeniach dokonanych przez Niemców w czasie II Wojny Światowej.

Jednym z głównych elementów przesłania Muzeum powinna być prezentacja dokonań Kardynała Kominka autora historycznego „Orędzia” Biskupów polskich od biskupów niemieckich. Orędzie jest wciąż interesującą interpretacją wkładu Polski w kulturę Europy i stanowi prekursorki akt budujący jedność narodów starego kontynentu.

Nie możemy pozwolić na relatywizację i pomniejszenie naszego dorobku historycznego na ziemiach zachodnich. Potrzebujemy trwałych instytucji pozwalających na jego atrakcyjną prezentację. W przeciwnym razie będziemy skazani na zachowania reaktywne dyktowane przez niemieckie inicjatywy w sferze upamiętnień. Dlatego też zrobimy wszystko by Muzeum Ziem Zachodnich powstało jako placówka o ogólnopolskim i europejskim znaczeniu.

Mirosława Rózecka, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Wrocławia, radna PIS

Kazimierz M. Ujazdowski, poseł PIS, były minister kultury i dziedzictwa narodowego

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...