Twórcy dla Rzeczpospolitej wypracowali program działania. Prezesem ponownie prof. Krasnodębski

W niedzielę 18 września br. w Serocku koło Warszawy odbył się Nadzwyczajny Konwent Stowarzyszenia „Twórcy dla Rzeczpospolitej”, na który zjechało się ok. 30 artystów, naukowców, twórców, dziennikarzy, publicystów. Dzień wcześniej, odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia, a w niedzielne przedpołudnie obradowała Rada Programowa. Udział w obradach brali m.in. Wiesław Ukleja, Grzegorz Braun, Rafał Ziemkiewicz, Piotr Semka, prof. Bartyzel, Izabela Brodacka, żona śp. Michała Falzmann, Michał Zieliński, Andrzej Górski i inni.

Podczas Konwentu przedłużono o rok kadencję obecnego Zarządu Stowarzyszenia w składzie: prof. Zdzisław Krasnodębski, prezes, prof. Andrzej Zybertowicz, wiceprezes, Jerzy Zalewski, skarbnik i Robert Kaczmarek, sekretarz. Wybrano również członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i Sądu Koleżeńskiego, w skład którego wszedł m.in. Wiesław Ukleja. Podczas Konwentu przyjęto również nowych członków Stowarzyszenia: panią Jadwigę Chmielowską, prof. Piotra Glińskiego i Mariana Miszalskiego. Następnie prezes prof. Krasnodębski zrelacjonował wyniki obrad Zarządu Stowarzyszenia, który przyjęła do realizacji propozycję zorganizowania cyklu sesji panelowych pod hasłem: Jakie elity dla Rzeczpospolitej?. Cel cyklu tych sesji jest zbieżny z celami jakie sobie stawia Stowarzyszenie, a mianowicie: poszukiwanie środków ocalenia przed wyeliminowaniem wartości konserwatywno-patriotycznych z głównego nurtu kultury i cywilizacji, uczynieniem z nich obiektu muzealnego.

Cykl sesji rozpocznie się już w połowie października 2011 r. Planowane są następujące obszary tematyczne sesji:

• Media – bieżąca praktyka, formaty, techniki manipulacji, drugi obieg (w PRL-u i dziś), mechanizmy marginalizacji niewygodnych twórców i tematów, kanały drugiego obiegu (internet, Kościół, spontaniczne inicjatywy społeczne), drugi obieg, a samoorganizacja społeczna.

• Literatura jako sojusznik tożsamości wobec literatury dominującej

• Żołnierze Wyklęci – przywrócenie pamięci i mitologii

• Kondominium, czyli komu potrzebna jest Polska

• Sesja specjalna poświęcona wyłącznie osobie Anny Walentynowicz

• Skąd elity III RP? Agenturalność wewnętrzna i zewnętrzna, jako warunek kariery politycznej

• Ocena kształtu i znaczenia kolejnych prezydentur III RP

Szczegóły sesji, dotyczące terminu i miejsca będą znane za 2 tygodnie

W swoim wystąpieniu prof. Z Krasnodębski, Prezes Stowarzyszenia, poinformował również o planach Stowarzyszenia Twórców dla Rzeczpospolitej, związanych ze współpracą z miastem Jarosławiem na Podkarpaciu, gdzie zamierzeniem jest zorganizowanie polskiej, konserwatywnej Krynicy kulturalnej, polskiego Davos, gdzie będą organizowane imprezy cykliczne, w tym m.in. Festiwal Twórców dla Rzeczpospolitej „Wschód Zachodu”, autorskie przeglądy filmów fabularnych i dokumentalnych, warsztaty edukacyjne, koncerty muzyczne, wystawy plastyczne etc. Twórcy liczą na udział w nich Polaków z Podkarpacia, a także ze Lwowa.

Ambicją członków Stowarzyszenia jest też rozwój społeczeństwa obywatelskiego – liczą na zakładanie lokalnych salonów dyskusyjnych i „konsolidację rozproszonego archipelagu polskości”, jak to określił prof. A. Zybertowicz.

Przypomnijmy: Stowarzyszenie „Twórcy dla Rzeczpospolitej” powstało 20 października 2010 r. z inicjatywy reżysera Jerzego Zalewskiego. W jego skład wchodzi obecnie 60 członków – artystów, naukowców, twórców, dziennikarzy, którzy za swój cel obrali sobie podtrzymanie ducha narodu i budzenie polskości wśród obywateli naszego państwa.

Autor: Tomasz Kwiatek

Autor

Klikasz i czytasz tygodnik Sieci na telefonie Klikasz i czytasz tygodnik Sieci na telefonie Klikasz i czytasz tygodnik Sieci na telefonie
W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...