Bardzo dobra wiadomość nadeszła z Opola. Oto bowiem środowisko Niezależnej Gazety Obywatelskiej w Opolu - do tej pory obecne jedynie w internecie - rozpoczęło wydawanie papierowej gazety. Jak informuje NGO Opole:

Medium to, jest odpowiedzią na zmonopolizowanie wszelkich środków przekazu przez środowiska liberalne, konformistyczne i koniunkturalne. Będąc antytezą tych wartości, NGO z powodzeniem zagospodarowało lukę powstałą na skutek obrania tylko jednego, liberalnego, światopoglądu przez media pozostałe.

„Wyjście” NGO poza ramy internetowego świata zamyka tym samym  pewien etap. Etap krystalizowania się form i postaw towarzyszących przy redagowaniu  portalu internetowego. To etap powstawania środowiska szeroko pojętej prawicy. Środowiska którego wspólnym mianownikiem są wartości narodowe, religijne, rodzinne. (...)

Ludzi „tworzących” NGO nie można jednoznacznie sklasyfikować czy „upartyjnić” (chociaż były takie próby), stąd niezależność inicjatywy tworzonej przez obywateli, a nie zawodowych dziennikarzy czy polityków.

Redaktorem naczelnym i "spiritus movens" całego przedsięwzięcia jest red. Tomasz Kwiatek:

(...) inicjatywa Niezależnej Gazety Obywatelskiej, sam pomysł, rozwój, a dziś, jej ukoronowanie, czyli wydanie papierowe jest niemal w całości zasługą Tomasza Kwiatka, którego zapał, determinacja a nade wszystko niesamowita konsekwencja i upór, sprawiły, że na co dzień możemy obcować z artykułami na wysokim merytorycznie poziomie, będącymi skuteczną „odtrutką” na wyborcze rewelacje.

Redakcja NGO w Opolu zaprasza wszystkich chętnych do pomocy przy ulicznym kolportażu NGO -dziś (sobota) o godzinie 12.30 pod Pomnikiem Bojowników o Polskość Śląska Opolskiego na placu Wolności w Opolu.

Kolegom z Opola serdecznie gratulujemy, a wszystkich mogących w jakikolwiek sposób pomóc nowemu środowisku - bardzo do tego zachęcamy.

Inicjatywa cenna zwłaszcza obecnie, gdy tak wiele środowisk odwraca się od polskości, i gdy media lokalne na Śląsku - tak jak niemal w całej Polsce - Polski nie pilnują.