Były separatysta śląski a w ubiegłym roku kandydat RAŚ do rady miasta Katowice kandyduje na posła z listy PSL. Nie dzieje się to po raz pierwszy. Media lewicowo-liberalne dominujące w Województwie Śląskiem nie dostrzegają tego faktu. Tym samym RAŚ znalazł się w obozie koalicji rządzącej chociaż oficjalnie nikogo w wyborach do Sejmu RP nie popiera.

W wypowiedzi dla „Polska Dziennik Zachodni” na pytanie o Śląski Ruch Separatystyczny przewodniczący RAŚ Jerzy Gorzelik oświadczył, że to efemeryda bez znaczenia. Dlatego nie rozumiem, dlaczego lider tej „efemerydy” Grzegorz Kot kandydował z ramienia RAŚ na radnego Katowic z wysokiego drugiego miejsca w okręgu nr 2. Ze zdjęć zamieszczonych na stronie „Poradzymy.pl” i banneru z wyborów 2007 r. widać że to jedna i ta sama osoba.

Śląski Ruch Separatystyczny został zarejestrowany jako stowarzyszenie 19.03.2007 r. (KRS podmiot nr 0000276432) z władzami w składzie Grzegorz Kot, Dariusz Jerczyński i Marceli Potempa. Była to pewna forma tymczasowego funkcjonowania Związku Ludności Narodowości Śląskiej – do momentu rejestracji ZLNŚ miał być oddziałem ŚRS. Lider ŚRS Grzegorz Kot startował do Sejmu RP w 2007 r. z ramienia PSL w okręgu Katowice jako kandydat popierany przez ZLNŚ – uzyskał tylko 385 głosów. Uczestniczył także w marszu na rzecz autonomii w Warszawie skąd ma efektowne zdjęcia m.in. z posłem Kazimierzem Kutzem i Jerzym Gorzelikiem. Jak pisali o sobie twórcy SRŚ w internecie „głównym celem jest separacja narodowa i terytorialna czyli usankcjonowanie narodowości śląskiej” (...) Śląski Ruch Separatystyczny podejmuje działania na rzecz usankcjonowania narodowości śląskiej, kontynuowania dorobku i dziedzictwa wybitnego Ślązaka Józefa Kożdonia a także śląskich organizacji od 1909 r.”

Dariusz Jerczyński to autor kontrowersyjnej „Historii narodu śląskiego”, członek drugiego komitetu założycielskiego Związku Ludności Narodowości Śląskiej przeszłości członek RAŚ i dwukrotny kandydat do Sejmiku. W 2007 r. wspólnie z Andrzejem Roczniokiem protestował przeciwko zmianie nazwy „były obóz koncentracyjny KL Auschwitz” na „były niemiecki, nazistowski (...)”. W przeszłości publicysta miesięczników „Jaskółka Śląska” (wydawca RAŚ) i „Czas Górnośląski” (wydawca Instytut Regionalny).

Wspominany Józef Kożdoń, lider ślązakowskiej Śląskiej Partii Ludowej tak definiował swoje cele w 1910 r.: „Nie znamy polskiego patriotyzmu, nie znamy polskiej ojczyzny. Śląsk nie tęskni do matki Polski”. Przed 1918 deklarował lojalność wobec cesarza Austro-Węgier zwalczając ruch polski na Śląsku Cieszyńskim. W 1920 r. poparł Czechy licząc na autonomię w tym państwie. Był burmistrzem czeskiego Cieszyna, usuniętym ze stanowiska po wkroczeniu wojsk polskich na Zaolzie. W 1944 r. otrzymał od niemieckiego starosty Frysztatu tutył „zasłużonego bojownika na rzecz niemieckości”.

W maju 2010 r. stowarzyszenie ŚRS postawiono w stan likwidacji. Grzegorz Kot jako kandydat z listy RAŚ do rady miasta Katowice uzyskał tylko 51 głosów. W swoim programie w ramach kampanii RAŚ unika deklaracji separatystycznych – wspomina o finansowej samodzielności regionu i promocji górnośląskiej kultury.

PSL deklaruje się jako partia umiarkowana, tymczasem hołubi na swoich listach takiego radykała.