Sto podpisów w obronie prof. Nalaskowskiego. "Sprzeciw wobec konsekwentnie podejmowanych prób ograniczenia swobody wypowiedzi"

W obronie wolności wyrażania opinii

Kilkanaście dni temu prof. Aleksander Nalaskowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wyraził publicznie swój pogląd na temat ważnej i drażliwej społecznie kwestii – uprawnień osób pozostających w nieformalnych związkach homoseksualnych do wychowywania dzieci na zasadach rodzin zastępczych. Prof. Nalaskowski jako wybitny uczony – specjalista w dziedzinie wychowania, zaprezentował swój pogląd bazujący na wieloletnich badaniach naukowych.

Okazało się jednak po raz kolejny, że w dzisiejszej Polsce wpływowe środowiska nie akceptują prawa do swobodnej wypowiedzi ludzi nauki. Już wcześniej inny uczony Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – prof. Andrzej Zybertowicz – stał się obiektem sądowych ataków ze strony szefa najbardziej wpływowego dziennika prasowego w Polsce. Dziś prof. Aleksander Nalaskowski jest obiektem niewybrednych ataków m. in. dziennikarza tej samej gazety. Wszczyna się także szeroko zakrojoną nagonkę wobec tego uczonego, mającego odwagę wyrazić swoje poglądy.

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec konsekwentnie podejmowanych prób ograniczenia swobody wypowiedzi. Tego rodzaju działania godzą nie tylko w wolność prowadzenia badań naukowych i ogłaszania ich wyników, ale również w fundamenty konstytucyjnego ładu w naszej Ojczyźnie.

W pełni solidaryzujemy się z prof. Aleksandrem Nalaskowskim i oświadczamy, że będziemy podejmować wszelkie działania na rzecz niedopuszczenia do ograniczenia prawa do swobodnego wyrażania poglądów. Oświadczamy także, że wywoływanie medialnych nagonek na osoby, które mają odwagę wyrażać w sposób otwarty swoje poglądy, nawiązuje do najbardziej haniebnych akcji propagandowych organizowanych w PRL.

Dr Zbigniew Girzyński, poseł na Sejm, UMK
Prof. Wojciech Polak, UMK
Prof. Grzegorz Górski, KUL
Prof. Elżbieta Pilecka, UMK
Prof. Ryszard Terlecki, historyk, poseł na Sejm
Prof. Bogusław Dopart, UJ
Prof. Marian Grabowski, UMK
Prof. Jacek Bartyzel, UMK
Prof. Jan Żaryn, historyk
Prof. Grażyna Halkiewicz-Sojak, UMK
Prof. Sławomir Sojak, UMK
Prof. Waldemar Rozynkowski, UMK
Prof. Artur Terzyk, UMK
Prof. Ryszard Rutkowski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Prof. Krzysztof Dybciak, UKSW
Prof. Marian Szymczak, UMK
Dr Jadwiga Szymczak
Marian Szymczak,
Katarzyna Dybciak, filolog
Dr hab. Dorota Heck, literaturoznawca
Dr Ludwik Szuba, nauczyciel akademicki
Małgorzata Żaryn, historyk, Muzeum Historii Polski
Katarzyna Polak, konserwator dzieł sztuki, nauczyciel akademicki
Dr Danuta Bogdan, historyk
Dr Jan Franczyk, psycholog, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Dr Beata Kuna
Dr Jerzy Lackowski, pedagog, nauczyciel akademicki
Dr Bożena Ambroziak-Lackowska, biolog
Dr Piotr Niemcewicz,  konserwator dzieł sztuki, nauczyciel akademicki
Wojciech Ciesielski, historyk
Olgierd Dubowik, przedsiębiorca
Radzimir Prus-Grobelski, przedsiębiorca
Andrzej Ryba, wydawca
Wiesław Janowski, urzędnik państwowy
Barbara Janowska, mgr administracji
Zbigniew Ankiersztajn, emeryt
Zofia Ankiersztajn, bezrobotna
Jakub Polak, student
Artur Wiśniewski, przedstawiciel handlowy
Aleksandra Ptaszek, nauczycielka
Barbara Klimaszyk, emerytka
Adam Borowski, wydawca - Oficyna Wydawnicza Wolumen
Aleksander Sztramski, prawnik
Elżbieta Bernaciak, pedagog
Marek Bernaciak, przedsiębiorca
Konrad Turzyński, bibliotekarz
Piotr Szubarczyk, publicysta i edukator historyczny w Biurze Edukacji Publicznej O.IPN Gdańsk
Andrzej Artur Falenta, księgarz
Janusz Wiśniewski, geograf,  RODZICE DZIECIOM fundacja dobrej edukacji w Toruniu
Anna Wiśniewska, psycholog
Mirosława Łątkowska, wydawca - Oficyna Wydawnicza Wolumen
Anna Dąbrowska Karasowska, inżynier
Zdzisław Karasowski, inżynier
Barbara Orłowska, matka sześciorga dzieci zarządzająca domem
Piotr Orłowski, przedsiębiorca
Regina Bieńkowska, ekonomista, Gdańsk
Anna Reiter, konserwator dzieł sztuki
Wanda Becker, technik ekonomista
Ewa Frąckowiak, historyk sztuki, MNW
Andrzej Wroński, informatyk
Teresa Borchardt, mgr fizyki, informatyk
Tadeusz Kopacz, emeryt leśnik, Gdynia
Wanda Jagieluk, dekoratorka
Walerian Wiśniewski, agent ubezpieczeniowy
Janina Reliszko, specjalistka ds marketingu
Tomasz Jeziorek – Członek Prezydium Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ „Solidarność”
Ewa-Obremska-Zaleska, lekarz specjalista ginekolog- położnik Toruń
Jerzy Zaleski, lekarz specjalista chorób wewnętrznych –Toruń
Jacek Kowalski, radny Rady Miasta Torunia
Roman Szefler, Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu
Tadeusz Solecki, mgr, specjalista PR
Aniela Hebel-Szmak, sędzia olimpijski w łyżwiarstwie figurowym
Jerzy Jaśkowski  MD.PHD.MS, nauczyciel akademicki, Komandor FRECH, Gdańsk
Joanna Górska-Szymczak, prawnik
Aleksandra Mowińska, emerytowana nauczycielka 
Jerzy Mowiński, magister inżynier budownictwa lądowego, rzeczoznawca budowlany
Inż. Jerzy Chodakowski
Violetta Kalka, nauczyciel języka polskiego
Maria Jolanta Stokłosa, fotograf
Stanisław Stokłosa, fotograf
Rafał Momot, Warszawa, konsultant biznesowy
Andrzej Brzezik, nauczyciel historii
Mieczysław Rutkowski, nauczyciel
Marzanna Rutkowska, nauczyciel
Agnieszka Skobowiat, mgr pedagogiki-emerytowana nauczycielka
Robert Kłosowski, doradca zawodowy w Wojewódzkiej Komendzie OHP w Toruniu
Aldona Hapka,  kierownik II Stacji Opieki Caritas
Michał Sokołowski, student politologii  UMK
Paweł Gawle, mgr historii
Krzysztof Wiśniewski, nauczyciel dyplomowany, mgr wychowania plastycznego
Dr inż. Donald Zieliński, przedstawiciel d/s rozwoju
Jolanta Zielińska, urzędnik państwowy
Barbara Rojek, biolog/epidemiolog (obecnie wolontariuszka w Fundacji gen. Elżbiety Zawackiej)
Magdalena Stopińska, nauczyciel akademicki-muzyk
Arkadiusz Wolszleger, historyk
Władysław Skobowiat-pracownik biurowy
Józef Jaworski, w latach 1998-2010 wiceprzewodniczący i przewodniczący Rady Miasta Torunia,
Aleksandra Jaworska, mgr filologii polskiej
Błażej Spychalski Radny Województwa Wielkopolskiego
Maciej Wierzbowski, handlowiec
Elżbieta Wierzbowska, polonistka, matka czworga dzieci
Andrzej Chatłas, nauczyciel
Daria Cieplik, nauczyciel
Maria  Balicka, nauczyciel
Andrzej  Balicki, urzędnik państwowy
Wojciech  Balicki, student
Mirosława  Balicka, emeryt
Regina Konopacka, pielęgniarka
Marian Konopacki, administracja publiczna, prawnik
Barbara Kalinowska, pedagog Toruń
Jerzy Kalinowski, nauczyciel ToruńStudio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...