W miasteczku Satanów w obwodzie chmielnickim, na zachodzie Ukrainy, odsłonięto tablicę pamiątkową, poświęconą polskim, ukraińskim i żydowskim obrońcom rubieży dawnej Rzeczypospolitej przed najazdami tatarskimi i tureckimi.

"Jest to pierwsze takie miejsce pamięci w skali całej Ukrainy, gdzie oddajemy hołd Ukraińcom, Polakom i Żydom, stojącym niegdyś ramię w ramię w obliczu wspólnego wroga" - powiedział w piątek PAP jeden z inicjatorów upamiętnienia Dmytro Panajir.

Tablicę z napisem "Pamięci wszystkich obrońców Satanowa" w języku ukraińskim, polskim i hebrajskim umieszczono na murze średniowiecznej bramy wjazdowej miasta.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miejskich, polscy dyplomaci, reprezentanci polskich i żydowskich stowarzyszeń kulturalnych, oraz duchowni.

"Zabiegając o upamiętnienie ukraińskich, polskich i żydowskich obrońców Satanowa chcieliśmy pokazać, że w historii tych trzech narodów były nie tylko konflikty, lecz i wiele wspólnych, szlachetnych kart" - podkreślił Panajir.

Pierwsze wzmianki o Satanowie, miejscowości położonej na północ od Kamieńca Podolskiego, pochodzą z 1385 roku. W 1404 roku król Władysław Jagiełło podarował miasto Piotrowi Szafrańcowi, zobowiązując go do wystawiania oddziału rycerskiego do obrony granic.

W XV wieku istniał tutaj zamek stanowiący obronę przed atakami Tatarów. W 1651 roku zamek został zdobyty i zrujnowany przez Kozaków. W 1776 roku zamek zdobyła armia turecka, mordując 4 tys. jego obrońców.

Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)