LIST OTWARTY Pisarzy Polskich i Dziennikarzy do Ministra Sprawiedliwości RP

w związku z orzeczeniem sądu w sprawie Jarosława Marka Rymkiewicza

Jesteśmy w najwyższym stopniu zaniepokojeni i wstrząśnięci powrotem sądownictwa niepodległej Polski do praktyk z niechlubnej przeszłości, kiedy to wyrokiem sądu zamykało się usta tym, którzy odważyli się głośno wyrażać swoje przekonania. Drastycznym tego przykładem jest  wyrok wydany w dniu 21 lipca b.r., skazujący jednego spośród nas, wybitnego pisarza polskiego,  prof. Jarosława Marka Rymkiewicza, za wyrażone przez niego poglądy i oceny na temat zjawisk towarzyszących życiu społecznemu i politycznemu w Polsce.

Tego rodzaju praktyka sądownicza prowadzi do tłumienia publicznej wymiany myśli i jakiejkolwiek krytyki ze strony opozycji, do kneblowania ust, do dyktatury rodem z dzisiejszej Białorusi.

Jeśli nie będziemy reagować na takie praktyki, wkrótce każdy z nas za swoje poglądy i przekonania oskarżony być może pod pozorem naruszenia dobrego imienia jakiegoś prominenta, gazety czy instytucji i stanąć przed sądem, który wyrokować będzie o poprawności myślenia.

Żywotnym obowiązkiem Pisarzy Polskich i Dziennikarzy, bez względu na indywidualne przekonania i sympatie polityczne każdego z nas, jest obrona wolności słowa, obrona demokracji, bo bez tych dwu podstawowych wartości w dzisiejszym świecie literatura nie może się rozwijać i media prawidłowo funkcjonować. Wolne słowo i myśl wolna dla pisarza oraz dążenie do poznania prawdy dla dziennikarza to wartości najwyższe. Dlatego protestujemy i zawsze będziemy protestować przeciwko ich naruszaniu.

Warszawa, dnia 22 lipca 2011 roku

List podpisali:

Teresa Bochwic

Tomasz Burek

Jadwiga Chmielowska

Grzegorz Eberhardt

Jerzy Górzański

Wacław Holewiński

Piotr Jakucki, Julia M. Jaskólska

Krzysztof Karasek

Michał Karnowski

Krzysztof Kłopotowski

Janusz Krasiński

Wojciech Ligęza

Grzegorz Łatuszyński

Marek Ławrynowicz

Krzysztof Masłoń

Elżbieta Morawiec

Piotr Muszyński

Piotr Müldner-Nieckowski

Andrzej Nowak

Jadwiga Nowak

Marek Nowakowski

Janusz Odrowąż-Pieniążek

Joanna Siedlecka

Krzysztof Skowroński

Henryk Skwarczyński

ks. Jan Sochoń

Marek Sołtysik

Barbara Stanisławczyk

Zbigniew Taranienko

Tomasz Szymborski

Maciej Urbanowski

Barbara Wachowicz

Piotr Wojciechowski

Marcin Wolski

Apelujemy o dalsze podpisy wspierające akcję obrony Pisarza przed haniebnym Jego upokarzaniem oraz akcję obrony wolnego słowa, apelujemy o podpisy wspierające obronę demokracji w Polsce.

Środowiskowa Grupa Inicjatywna

UWAGA! Szanowni Państwo, nie my jesteśmy inicjatorami listu, choć go popieramy. W związku z licznymi pytaniami gdzie można zgłaszać dodatkowe podpisy, postanowiliśmy, że także u nas:

redakcja@wpolityce.pl