Warszawa 20 lipca 2011 r.

Szanowny Pan Donald Tusk

Premier Rzeczpospolitej Polski

Szanowny Panie Premierze

Piszemy do Pana w sprawie niewpuszczenia w styczniu bieżącego roku na teren Polski Premiera Czeczeńskiej Republiki Iczkerii na uchodźstwie Pana Achmeda Zakajewa. Od tamtych wydarzeń minęło kilka miesięcy.

Pan Achmed Zakajew mimo istnienia międzynarodowego listu gończego wystawionego przez Rosję przemieszcza się swobodnie po krajach Unii Europejskiej. Wielokrotnie był we Francji, Niemczech, Szwecji, Norwegii, Danii i Belgii. Był też gościem deputowanych do Parlamentu Europejskiego Panów Vytautasa Landsbergisa i Barta Stasa. Wielokrotnie gościł w gmachu Parlamentu Europejskiego w Brukseli i nikt tam nie próbował go zatrzymać czy choćby niepokoić.

Władze żadnego z państw członkowskich UE, jak i władze samej UE nie respektują rosyjskiego listu gończego wystawionego za Achmedem Zakajewem lecz uznają decyzję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Wielkiej Brytanii, które udzieliło Panu Achmedowi Zakajewowi azylu politycznego.

Dlaczego my Polacy mielibyśmy ten list gończy respektować? Polacy, jak żaden inny naród na świecie wiedzą ile warte są zarzuty kryminalne stawiane przeciwnikom politycznym władz Rosji. Czyż gen. Leopold Okulicki „Niedźwiadek" i tysiące żołnierzy AK nie byli dla władz sowieckich bandytami i terrorystami?

Pan Achmed Zakajew od wielu lat jeździ po Europie i informuje opinię publiczną o zbrodniach wojennych i zbrodniach ludobójstwa, jakich dopuściły się władze rosyjskie na narodzie czeczeńskim, oraz przypomina o istnieniu Artykułu 1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, który brzmi:

Wszystkie narody mają prawo do samostanowienia. Z mocy tego prawa swobodnie określają one swój status polityczny i swobodnie zapewniają swój rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny.

Achmed Zakajew przypomina narodom wolnego świata, że naród czeczeński też ma prawo do samostanowienia.

Polska doświadczyła milczenia międzynarodowej opinii publicznej, gdy żądała wyjaśnienia zbrodni w Katyniu; doświadczyła obojętności gdy walczyła o swoją niepodległość. Jest obowiązkiem, wolnej, suwerennej i niepodległej Polski nieść pomoc narodom prześladowanym.

Zwracamy się do Pana z apelem, by Premier Czeczeńskiej Republiki Iczkerii na uchodźstwie Pan Achmed Zakajew mógł swobodnie do Polski przyjeżdżać i z niej wyjeżdżać – bez żadnych utrudnień ze strony władz.

Łączymy wyrazy szacunku

 

Mirosława Łątkowska – wydawca, Oficyna Wydawnicza Volumen, nauczyciel akademicki UKSW

Prof. Wojciech Polak – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Władysław Frasyniuk – b. działacz NSZZ „Solidarność"

Mirosław Chojecki – działacz opozycji demokratycznej, Honorowy Prezes Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Przemysław Miśkiewicz – przewodniczący Stowarzyszenia Pokolenie

Teresa Olko – emerytowana nauczycielka, Siedlce

Tomasz Olko – Prezes Fundacji Gazety Podlaskiej im. prof. Tadeusza   Kłopotowskiego w Siedlcach

Stanisław Markowski – artysta, fotograf, twórca muzyki do hymnu Solidarności

Jerzy Langer – Prezes Instytutu Jana Pawła II w Wałbrzychu, członek KK NSZZ „Solidarność"

Dr Barbara Fedyszak-Radziejowska – socjolog, PAN, ostatnia przewodnicząca Kolegium IPN

Piotr Szwajcer – wydawca, wydawnictwo CiS

Ewa Tomaszewska – b. działaczka NSZZ „Solidarność", poseł do parlamentu UE 2007- 2009,

radna sejmiku województwa mazowieckiego

Wacław Holewiński – pisarz

Konrad Szymański – poseł Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego

Elżbieta Wojnowska – pieśniarka, kompozytorka, pedagog

Robert Krzysztoń – publicysta

Ton Van Anh – działaczka wietnamskiej opozycji demokratycznej

Dr Tomasz Wójcik – nauczyciel akademicki, członek KK NSZZ „Solidarność"

Wojciech Myślecki – nauczyciel akademicki, b. działacz Solidarności Walczącej, Prezes Zarządu  Stowarzyszenia   Inicjatywa Historyczna

Rafał Wieczyński – scenarzysta i reżyser

Adam Widmański – wydawca, współwłaściciel Wydawnictwa W.A.B.

Adam Kozieł – Helsińska Fundacja Praw Człowieka, specjalista do spraw Tybetu

Krystyna Kurczab-Redlich – dziennikarka, specjalistka od spraw Rosji i Czeczenii

Bogdan Lis – poseł Platformy Obywatelskiej na Sejm RP

Sławomira Jabłońska – działaczka opozycji demokratycznej

Jerzy Kłosiński – redaktor naczelny Tygodnika Solidarność

Krzysztof Świątek – redaktor Tygodnika Solidarność

Jarosław Porwich – przewodniczący Regionu Gorzowskiego NSZZ „Solidarność", członek KK NSZZ „Solidarność"

Czesław Bielecki – działacz opozycji, architekt i publicysta

Andrzej Myc – b. działacz Solidarności Walczącej

Dr Marian Krzaklewski – Przewodniczący NSZZ „Solidarność" w latach 1991-2002
Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Jerzy Jankowski – b. działacz NSZZ "Solidarność" oraz członek "Solidarności Walczącej"

Prof. Krzysztof Brzechczyn – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Olga Braniecka – dziennikarka, Oddział Warszawski SDP,  Stowarzyszenie Wolnego Słowa

Tadeusz Świerczewski – b. członek Solidarności Walczącej

Andrzej M. Cisek – Jabłonna

Olga Johann – psycholog, radna miasta stołecznego Warszawy

Wiesław Johann – adwokat, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku

Roman Bielański – b. działacz Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu Solidarności

Wojciech Szeliga – pracownik Uniwersytetu Michigan  w USA

Michał Orzechowski – Komitet WORLD SOLIDARTY

Prof. dr hab. Zbigniew Oziewicz – Prof. Uniwersytetu Wrocławskiego na emeryturze

Marek Radkowski – bezrobotny, Siedlce

Golbiak Krzysztof – członek Zarządu Fundacji Gazety Podlaskiej im. prof. Tadeusza   Kłopotowskiego w Siedlcach

Jerzy Maciej Kublikowski – b. internowany, Siedlce

Janusz Olewiński – przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych                     i Represjonowanych, Siedlce

Sylwester Czyżyk – przewodniczący siedleckiego oddziału NSZZ „Solidarność"

Grzegorz Zieliński – sanitariusz działacz NSZZ „Solidarność"

Zbigniew Andrzejewski – wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego KPN

Hanna Simbierowicz – redaktor, tłumacz

Zygmunt Simbierowicz – redaktor, tłumacz

Dr Józef Orzeł – filozof, wiceprezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie", współzałożyciel       Klubu Ronina

Tytus Czartoryski – rolnik. Oborniki Śląskie

Anna Ferens – reżyser filmów dokumentalnych

Jarosław Kosiński – informatyk, b. internowany, Warszawa

Roman Zwiercin – b. działacz Solidarności Walczącej

Maciej Wojciechowski – dokumentalista, reżyser

Grzegorz Dlugi – adwokat

Paweł Nowacki – dziennikarz, działacz opozycji antykomunistycznej

Wojciech Obremski – działacz NSZZ "Solidarność", redaktor "Solidarność
Zagłębia Miedziowego",  fotoreporter www.lca.pl i Gazety Legnickiej

Małgorzata Rosnowska – członek Zarządu Stowarzyszenia Podziemnego Radia "Solidarność" O Wolność Przekazu

Maciej Jankowski – Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność" w Zielonej Górze

Hubert Blaszczyk – przewodniczący Związku Polskich Więźniów Politycznych, Australia

dr inż. Marian Osiewicz – Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej
Kajus Augustyniak – członek Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość,

dziennikarz, b. rzecznik prasowy "Solidarności"

Dr Henryk Głębocki – historyk, Uniwersytet Jagielloński

Henryk Sikora – b. działacz NSZZ „Solidarność"

Witold Szwagrun – Redaktor Naczelny Dyrektor portalu CIRE.pl Filii Agencji Rynku Energii S.A.

Janusz Szkutnik – b. działacz Solidarności Walczącej, antykwariusz

Piotr Bednarski – pisarz

Przemysław Bogusz – artysta, pieśniarz, dziennikarz

Jerzy Kośnik – artysta fotografik

Paweł Badzio – przewodniczący Stowarzyszenia Podziemnego Radia Solidarność

"O Wolność Przekazu"

Dr Katarzyna Szymańska-Zybertowicz – socjolog, UMK

Dr hab. Andrzej Zybertowicz – prof. UMK, socjolog

Henryk Potoczny – b. działacz NSZZ „Solidarność"

Dr Bartosz Kaliski – historyk

Wojciech Podgórzak – członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa, b. drukarz podziemia

Internowany

Wojciech Borowik – prezes Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Wiktor Mikusiński – b. przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO

Zbigniew Bujak – b. działacz opozycji demokratycznej i NSZZ „Solidarność", nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Warszawskim

Dr hab. Jan Żaryn – historyk, profesor UKSW

Dawid Jackiewicz – Poseł Prawa i Sprawiedliwości na Sejm RP

Zofia Wiśniewska – b. działaczka Solidarności, Kazimierz Dolny

Artur Łęga – prawnik

Jan Pospieszalski – muzyk, aranżer i kompozytor, publicysta

Tadeusz Markiewicz – b. działacz Solidarności Walczącej, podziemny wydawca, prywatny przedsiębiorca

Eliza Dwonkiewicz – filolog

Zofia Dzięciołowska – emerytka

Krzysztof Zalewski – dziennikarz

Rafał Dzięciołowski – dziennikarz

Maciej Rayzacher – aktor, prezes Stowarzyszenia Razem

Michał Markiewicz – urzędnik

Tomasz Wiścicki – publicysta

Krzysztof Zieliński – członek zarządu firmy informatycznej VANTYX Sp. zoo

Andrzej Rozpłochowski – b działacz NSZZ „Solidarność", przewodniczący MKZ Katowice,  więzień polityczny,

Alojzy Pietrzyk – działacz podziemia, Przewodniczący ZR Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność" 1990-1992

Michał Luty – działacz podziemia, więzień polityczny, vice-prezydent Katowic,

Marek Kempski – działacz podziemia, Przewodniczący ZR Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność" 1993-1997, wojewoda śląski 1997-2000

Eugeniusz Karasiński – działacz podziemia, Przewodniczący Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym w Regionie Śląsko-Dąbrowskim NSZZ „Solidarność"

Zbigniew Koszałkowski – artysta plastyk, wykładowca w WSSiP

Artur Michalski – operator, Stowarzyszenie Wolnego Słowa

Zofia Kotkowska-Michalska – aktorka, Stowarzyszenie Wolnego Słowa

Piotr Gralak – reżyser

Dr Agnieszka Jasiakiewicz-Gutkowska – prawnik, nauczyciel akademicki UW

Marta Mirek – Shrewsbury, USA

Mirosław Krajewski – obywatel

Robert Szmigielski – Polak

Piotr Grzybowski – Stowarzyszenie Wolnego Słowa

Jan Ludwik Koss – Norwegia

Wojciech Buczak – Przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ "Solidarność",

radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Dr Jan Mosiński – politolog, Przewodniczący ZR NSZZ „Solidarność" w Kaliszu, członek KK

NSZZ „Solidarność"

Leszek Elektorowicz – pisarz

Wojciech Reszczyński – dziennikarz, publicysta

Czesław Nowak – przewodniczący Stowarzyszenia Godność

Grzegorz Majchrzak – historyk

Marek Krawczyk – wydawca, działacz opozycji, przewodniczący rady programowej

Telewizji Polskiej

Bogusława Radziwon – wydawca, właścicielka Wydawnictwa Trio

Anna Maziarska – tłumacz

Dr Jan Parys – socjolog i publicysta, były minister obrony narodowej, rektor Toruńskiej

Szkoły Wyższej

Piotr Marzec – plastyk

Anna Maculewicz – Warszawa

Elżbieta Okuniewska – Piaseczno

Waldemar Żyszkiewicz – poeta, dziennikarz

Dr Jarosław Szarek – historyk

Jan Abgarowicz – b. działacz opozycji demokratycznej, Warszawa

Mariusz Pilis – dziennikarz

Grzegorz Boguta – b. działacz opozycji demokratycznej, b. szef Niezależnej Oficyny

Wydawniczej NOWa

Maria Gozdecka – Międzynarodowa Inicjatywa Humanitarna

Artur Rogala – Stowarzyszenie KATON, Kraków

Jarosław Kapsa – b. działacz podziemnych struktur NSZZ „Solidarność", dziennikarz, urzędnik samorządowy, Częstochowa

Paweł Piekarczyk – matematyk, muzyk

Jerzy Kozak – fotografik

Paweł Przychodzeń – prawnik, przedsiębiorca

Radosław Grobelski – przedsiębiorca, Toruń

Maciej Wąż – b. działacz NSZZ „Solidarność", przedsiębiorca, Siedlce

Michał Stręk – ratownik górski

Anna, Ryszard, Marcin i Hubert Wolscy – Michigan, 48366 USA

Tadeusz Wita – Poseł PiS na Sejm RP, członek Komisji Spraw Zagranicznych

Izabella Galicka – historyk sztuki, Warszawa

Mira Jankowska – twórczyni i producent widowisk edukacyjnych Mistrzowskiej

Akademii Miłości

Andrzej Gelberg – dziennikarz

Emil Broniarek – współorganizator protestu w Ursusie w 1976 r., działacz podziemia

„Solidarności"

Anna Broniarek – Ursus

Jacek Trznadel – pisarz, przewodniczący Rady Polskiej Fundacji Katyńskiej

Jan L. Franczyk – b. działacz opozycji demokratycznej, psycholog, pracownik naukowy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Dr Rafał Żebrowski – historyk, publicysta, pisarz i poeta, pracownik naukowy Żydowskiego

Instytutu Historycznego

Jerzy Zacharko – Przewodniczący Rady Miasta Zakopane

Elżbieta Morawiec – krytyk teatralny i literacki, publicystka, członek Stowarzyszenia Pisarzy  Polskich.

Jan Strękowski – dziennikarz, reżyser, Stowarzyszenie Wolnego Słowa

Małgorzata Wypych – przewodnicząca klubu Gazety Polskiej w Łodzi

Anna Saciuk-Gąsowska – historyk sztuki, Stowarzyszenie Wolnego Słowa

Wojciech Hempel – działacz opozycji demokratycznej w PRL, artysta plastyk,  Stowarzyszenie Wolnego Słowa

Tomasz Grzywaczewski – podróżnik, organizator "Long Walk Plus Expedition", filmowiec

Krystyna Stołecka - pisarka, publicystka, redaktork

Tomasz Bieszczad – publicysta, aktor, Łodź

Leszek Witkowski – współpracownik KOR-u, ROPCiO oraz działacz Solidarności. Internowany. Stowarzyszenie Wolnego Słowa

Linda Winsh-Bolard – legenda strajku studenckiego 1981 roku w Łodzi

Rafał Berger-publicysta, imam Stowarzyszenia Jedności Muzułmańskiej

Maciej Pawlicki – publicysta i producent telewizyjny. Współautor programów Polacy

oraz Warto  rozmawiać

Krzysztof Gobiak Siedlce członek Zarządu Fundacji Gazety Podlaskiej

Bogusław Olszewski Siedlce członek Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „solidarność"

Wiesław Kałuski Siedlce przewodniczący NSZZ „S" pracowników Siedleckiej Służby Zdrowia

Kazimierz Kacprzak przewodniczący Rady Pracowniczej FENES S A w Siedlcach

Zuzanna Demczenko przewodnicząca Rady Osiedla Siedlce

Dr Mirosław Sulej – historyk

Agnieszka Żuławska-Umeda – Warszawa

Irena Ostrowska – Marki

Wiktor Ostrowski – b. działacz  NSZZ „Solidarność"

Andrzej Wieczorek – Warszawa

Leszek Polmański – b.  działacz  NSZZ „Solidarność", Katowice

Wiesław Cichoń – b. działacz opozycji demokratycznej i NSZZ „Solidarność"

Agnieszka Milbrandt – Warszawa

Gabriela Gacka – Lublin

Antoni Pietkiewicz – b. współpracownik ROPCiO i KOR, działacz NSZZ „Solidarność,

b. wojewoda kaliski i mazowiecki, Konstancin Jeziorna

Karolina Gacka – Warszawa

Marek Gacka – Lublin

Lech Dymarski – poeta, działacz opozycji demokratycznej, NSZZ „Solidarność",

Przewodniczący Sejmiku Wielkopolskiego

Janusz Brzydło – historyk, publicysta, działacz opozycji demokratycznej, Lublin

Jerzy Ickiewicz – b.  działacz  NSZZ „Solidarność", Białystok

Kazimierz Gojel – Cieszyn

Stefan Jurczak – b.  działacz  NSZZ „Solidarność", senator II, III i IV kadencji, Kraków

Tadeusz Jedynak – b.  działacz  NSZZ „Solidarność", poseł na Sejm I i II kadencji, Żory

Elżbieta Iwaniuk – Małaszewicze

Krzysztof Iwaniuk – Małaszewicze

Mirek Grygorczuk – Łomianki

Wiesław Janowski – b. działacz przedsierpniowej opozycji, NZS i NSZZ RI „Solidarność", Toruń

Tadeusz Marburg – korektor, emeryt, Pruszków

Andrzej Pilinogas – Warszawa

Marian Wojtczak – b. działacz NSZZ „Solidarność", Toruń

Piotr Babinetz – poseł PiS na Sejm RP

Adam Borowski – Honorowy Konsul Czeczeńskiej Republiki Iczkerii w Polsce