"Ruch Przełomu Narodowego podjął decyzję o połączeniu z Prawicą Rzeczypospolitej"

PAP
PAP

Komunikat Prawicy Rzeczypospolitej z 11lipca RP 2011

Ruch Przełomu Narodowego podjął decyzję o połączeniu z Prawicą Rzeczypospolitej i przystąpieniu do struktur naszej partii. Na najbliższym posiedzeniu Rady Politycznej Prawicy Rzeczypospolitej zarekomenduję na stanowisko wiceprezesa naszej partii dr. Krzysztofa Kawęckiego, do tej pory wiceprezesa RPN, wiceministra edukacji narodowej w rządzie Jerzego Buzka, a na stanowiska wiceprzewodniczących Rady Politycznej panią dr Hannę Wujkowską, doradcę w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza, oraz profesora Tadeusza Marczaka, kierownika Zakładu Studiów Geopolitycznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wobec stanowiska wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, Viviane Reding, według której promocja szacunku dla życia przed urodzeniem jest niezgodna z wartościami Unii Europejskiej wzywamy ministra spraw zagranicznych do zdecydowanego protestu na forum Unii. Polska powinna działać na rzecz Europy stojącej po stronie cywilizacji życia, a nie kontrkultury śmierci. Wzywamy opozycję parlamentarną do zgłoszenia rezolucji w tej sprawie w Sejmie Rzeczypospolitej.

Kolejne deklaracje na temat praw rodziny ze strony partii politycznych walczących o poparcie prawicowych wyborców traktujemy jako potwierdzenie znaczenia naszego programu i polityki. Powtarzamy jednak: najważniejsza jest wiarygodność. Jeśli chcemy w tych wyborach wybrać politykę, a nie tylko aspirujących do władzy ludzi - powinniśmy głosować na tych, którzy ją prowadzili. Przypominamy, że Prawica Rzeczypospolitej przeprowadziła przed czterema laty najgłębszą do tej pory obniżkę podatku PIT dla rodzin wychowujących dzieci w konfrontacji z rządem Jarosława Kaczyńskiego, który postulował obniżkę symboliczną, o połowę mniejszą. Sprawy praw rodziny - a szczególnie wprowadzenia ryczałtowego zwrotu części VAT na każde dziecko w rodzinie i wydłużenia urlopów macierzyńskich - będą priorytetem naszej polityki.

(-) Marek Jurek, przewodniczący Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Krzysztof Kawęcki, wiceprezes Ruchu Przełomu Narodowego

Warszawa, 11 lipca RP 2011

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...