Tomaszowscy radni protestują

Rada Miasta Tomaszów Lubelski wspólnie z mieszkańcami protestuje przeciw nadaniu honorowego obywatelstwa przez samorząd partnerskiego miasta Żółkiew Stepanowi Banderze.

Pamiętamy, że stał on na czele oddziałów OUN-UPA, które zgładziły wiele tysięcy Polaków. Nawet najpiękniejsza idea, jaką jest. walka o niepodległość swego narodu nie usprawiedliwia mordowania  bezbronnych  sąsiadów innej narodowości. Zła, nienawiści, doznanych krzywd nie można przykrywać płaszczem bohaterstwa czy patriotyzmu.

W naszym mieście żyją osoby, którym ukraińscy nacjonaliści bestialsko wymordowali bliskich: polskich mieszkańców wołyńskich, małopolskich i zamojskich wsi. Ze względu na pamięć polskich ofiar nie wolno nam milczeć w sytuacji, gdy honoruje się człowieka odpowiedzialnego za dokonane, na naszych rodakach masowe mordy o charakterze czystki etnicznej i znamionach ludobójstwa.

Dzisiaj na wszystkich szczeblach: politycznych, samorządowych, sąsiedzkich, ekonomicznych, chcemy budować z ukraińskimi partnerami jak najlepsze relacje.  Nasza współpraca nie powinna jednak odbywać się kosztem prawdy historycznej, a tym bardziej nie wolno pozwalać na jej fałszowanie.

Decyzja władz samorządowych miasta  Żółkiew z całą pewnością nie buduje płaszczyzny porozumienia między naszymi miastami, a także samymi  mieszkańcami.

Rada Miasta Tomaszów Lubelski