"Naszym celem jest staranie o to, żeby literatura była literaturą, nauka nauką, film filmem". Powstało Stowarzyszenie Twórców dla Rzeczpospolitej

Logo Stowarzyszenia autorstwa Janusza Kapusty
Logo Stowarzyszenia autorstwa Janusza Kapusty

Na kongresie Polska Wielki Projekt 7 maja w Warszawie, pisarz Marek Nowakowski odczytał oświadczenie:

"Pragnę poinformować Państwa, że powstało Stowarzyszenie Twórców dla Rzeczpospolitej.

W tym gremium znajdują się ludzie nauki, kultury, dziennikarze, filmowcy, pisarze, graficy. Między innymi Jarosław Marek Rymkiewicz, Tomasz Burek, Wacław Holewiński, Janusz Kapusta, prof. Andrzej Nowak, Rafał Ziemkiewicz, Piotr Semka, Wojciech Albiński, Jerzy Zalewski, prof. Zdzisław Krasnodębski, mówiący te słowa i inni. Naszym celem jest staranie o to, żeby literatura była literaturą, nauka nauką, film filmem. Żeby cała kultura rozwijała się naprawdę, zachowała swoje korzenie, naszą tożsamość i nie zmieniła się ostatecznie w atrapę, którą fundują nam media, płytkie mody i aktualni włodarze naszego kraju. Chcemy brać udział w tym wielkim wydarzeniu, jakim jest kształt i jakość naszego państwa w XXI wieku. Nie chcemy więc, żeby Polska była w wiecznym przeciągu między Wschodem a Zachodem, co przypomina przejście między wagonami polskiego taboru kolejowego starego typu. Pomyśleliśmy więc, żeby w ramach kongresu "Polska - Wielki Projekt" dać wspólny głos w sprawie kultury. Oto tekst zaprojektowany przez P. Kazimierza Ujazdowskiego:

KULTURA RACJĄ STANU. APEL KONGRRESU.

- Pamiętając  o  słowach Ojca  Świętego  Jan Paweł II, że  "Naród istnieje z kultury i dla kultury" wypowiedzianych   w UNESCO w czerwcu  1980 roku.

- Przypominając , że Polska jest wspólnotą państwową opartą na wartościach stworzonych przez kulturę.

- Wyrażając  przekonanie, że współczesny sens mecenatu w sferze  kultury  związany jest z budową  potencjału edukacyjnego  i cywilizacyjnego  Polski.

-  Wskazując na to, że promocja kultury i polskiego doświadczenia historycznego powinna budować  prestiż i znaczenie  Polski w Europie i Świecie.

Uczestnicy Kongresu wzywają rząd i władze publiczne do przywrócenia odpowiedzialności za mecenat w sferze kultury i dziedzictwa narodowego.

Za szczególnie istotne uznajemy :

1. Stworzenie stabilnych ram prawnych sprzyjających  twórczości artystycznej

i  powstrzymanie się do  działań   degradujących status ludzi kultury.

2. Przyjęcie zasady , że Kultura jest dziedziną  inwestycji w kapitał ludzki i nie  może być traktowana jako sfera socjalna.

3. Wywiązanie się z podjętych publicznie zobowiązań w sprawie wzrostu wydatków na kulturę do poziomu 1 % wydatków budżetowych w ciągu kilku lat.  Oczekujemy, że  projekt budżetu państwa na rok 2012 ustali wydatki na kulturę na poziomie 0.6 % całości wydatków budżetowych.

4. Natychmiastowe powstrzymanie regresu w sferze ochrony zabytków poprzez powrót do finansowania prac konserwatorskich na poziomie z lat 2006-2007.

5. Dokończenie wielkich projektów muzealnictwa historycznego podjętych przez rząd Jarosława Kaczyńskiego, w pierwszej kolejności Muzeum Historii Polski.

6. Odbudowanie prestiżu mediów publicznych poprzez ich uobywatelnienie i solidne, publiczne finansowanie

7. Otwarcie mecenatu państwa na współpracę z samorządami, partnerami społecznymi i prywatnymi.

8. Zakończenie prac nad ustawami tworzącymi podstawy organizacyjne polskiej dyplomacji kulturalnej.

9. Opracowanie  programów stypendialnych dla młodych twórców."

Marek Nowakowski zakończył wystąpienie:

"Apelujemy przeto o przywrócenie kulturze właściwej rangi i miejsca w Państwie."

Apel został przyjęty przez aklamację.

Stowarzyszenie Twórców dla Rzeczpospolitej powstało w Warszawie jesienią 2010 roku. Skupia ono autorów reprezentujących różne dyscypliny: naukowców, pisarzy, dziennikarzy, filmowców, przedstawicieli sztuk plastycznych. To co łączy wszystkich zaangażowanych w tę inicjatywę, jest przekonanie  o potrzebie ochrony  podstawowych wartości cywilizacyjnych wywodzących się z Dekalogu.

W preambule programowej stowarzyszeni twórcy deklarują:

"Podstawowym założeniem programu Stowarzyszenia będzie wspieranie twórczości artystycznej, literackiej, naukowej i publicystycznej, która autentycznie wyrasta ze źródeł historii i tożsamości narodu, oraz zmaga się ze złożoną problematyką współczesności - w imię prawdy... Zależy nam na prawdziwej wolności tworzenia, wobec rosnącego uzależnienia form twórczych od mediów i innych silnych ośrodków bezpośredniego nacisku, sprowadzających wolność twórców do roli doraźno-usługowej."

Członkami Stowarzyszenia są m.in:

Zdzisław Krasnodębski - socjolog, filozof społeczny, eseista, publicysta. Profesor Uniwersytetu w Bremie w Niemczech i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Autor między innymi książki Już nie przeszkadza o Lechu Kaczyńskim. Prezes Stowarzyszenia Twórców dla Rzeczpospolitej.

Andrzej Zybertowicz - socjolog i politolog.  Profesor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Był doradcą ds. bezpieczeństwa państwa sp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Wiceprezes Stowarzyszenia.

Jerzy Zalewski - reżyser filmowy, producent, scenarzysta. Autor między innymi filmu dokumentalnego, Obywatel poeta i filmu fabularnego Historia Roja czyli w ziemi lepiej słychać (w produkcji) o Żołnierzach Wyklętych, oraz programu telewizyjnego Pod prąd. Członek Zarządu Stowarzyszenia.

Robert Kaczmarek - reżyser filmowy, producent. Autor m. in. filmów Czas Komedy i Beitar, współautor Defilady zwycięzców i Towarzysza generała. Producent cyklu telewizyjnego Errata do biografii. Członek Zarządu Stowarzyszenia.

Marek Nowakowski - pisarz, scenarzysta. Jeden z wybitniejszych polskich prozaików-realistów II połowy XX i początku XXI w, mistrz małych form narracyjnych. Autor ponad 60 zbiorów opowiadań i powieści.

Jacek Bartyzel -  historyk myśli politycznej i społecznej, eseista, publicysta. Profesor Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Działacz opozycji antykomunistycznej. Jeden z liderów polskiego ruchu monarchistycznego.

Janusz Kapusta - Grafik i rysownik. Malarz i scenograf. Wynalazca jedenastościennej bryły geometrycznej zwanej K-dronem.

Piotr Semka - eseista, publicysta prasowy, dziennikarz telewizyjny, historyk. Znawca historii Niemiec. Autor biografii Lech Kaczyński - opowieść arcypolska.

Rafał A. Ziemkiewicz - pisarz, publicysta, eseista, dziennikarz telewizyjny. Autor między innymi powieści Pieprzony los kataryniarza i książek publicystycznych Polactwo i Michnikowszczyzna.

Ks. Stanisław Małkowski - duchowny rzymskokatolicki, kaznodzieja, socjolog, publicysta, społecznik, działacz opozycji  antykomunistycznej i kapelan Solidarności. Przyjaciel i współpracownik ks. Jerzego Popiełuszki.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski - duchowny katolicki obrządków ormiańskiego i łacińskiego, działacz społeczny, historyk Kościoła, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, poeta.

Andrzej Nowak - historyk, sowietolog, eseista, publicysta, wieloletni redaktor naczelny dwumiesięcznika "Arcana". Autor m. in. Od imperium do imperium. Spojrzenia na historię Europy Wschodniej oraz Ojczyzna Ocalona. Wojna sowiecko-polska 1919-1920.

Jan Żaryn - historyk, eseista, publicysta. Badacz ruchu narodowego w Polsce oraz historii Kościoła polskiego w XX wieku a także emigracji po 1945 r.

Leszek Żebrowski - historyk, eseista, publicysta. Jeden z inicjatorów gruntownych studiów nad dziejami narodowych Sił zbrojnych i ich żołnierzy. Autor wielu publikacji na ten temat.

Sławomir Cenckiewicz - historyk młodszego pokolenia. Autor między innymi głośnych książek o Lechu Wałęsie i Annie Walentynowicz.

Leszek Długosz - znany krakowski pieśniarz poeta i kompozytor.

Grzegorz Braun - reżyser filmowy, scenarzysta. Autor między innymi filmów Plusy dodatnie, plusy ujemne (o Lechu Wałęsie) i Eugenika, współautor Towarzysza generała.

Rafał Wieczyński - reżyser filmowy, aktor, scenarzysta, producent. Autor  filmu fabularnego, Popiełuszko. Wolność jest w nas oraz a także filmów dokumentalnych.

Anna Ferens - reżyser filmowy, scenarzystka. Autorka między innymi filmów Co mogą martwi jeńcy, Zobaczyłem zjednoczony naród, współautorka głośnych Trzech kumpli.

Ewa Stankiewicz - reżyser filmowy, scenarzystka, dziennikarka radiowa. Autorka między innymi filmów Solidarni 2010 i Krzyż, współautorka głośnych Trzech kumpli. Prezes Stowarzyszenia "Solidarni 2010".

Ryszard Terlecki -  historyk. Profesor Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Znawca historii PRL i problematyki współpracy z tajnymi służbami. Współzałożyciel i redaktor naczelny "Czasu Krakowskiego". Poseł PiS.

Krzysztof Wyszkowski - działacz opozycji antykomunistycznej, współzałożyciel Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża przed Sierpniem 1980 roku. Dziennikarz.

Andrzej Górski - działacz opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego. Drukarz podziemia wydawniczego. Więzień polityczny.

Tadeusz Sikora - pieśniarz, poeta. Bard Solidarności. Autor i wykonawca wielu patriotycznych pieśni. Dziennikarz.

Autor

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...